Nejistota v USA okolo osiva cukrové řepy pro rok 2011

Z důvodu negativních dopadů na životní prostředí zakázal v srpnu loňského roku Nejvyšší soud ve Spojených státech amerických pěstování geneticky upravené cukrové řepy. Tato skutečnost nepřestává znepokojovat celé tamější cukrovarnické odvětví i Ministerstvo zemědělství (USDA). Cukrová řepa pro výrobu cukru v USA totiž z 95 % pochází z geneticky modifikovaného osiva „Roundup Ready“ firmy Monsanto. Tento cukr pak představuje polovinu celkové spotřeby cukru v zemi.

Odhady Ministerstva zemědělství říkají, že bude-li použití GMO osiva zakázáno, nebude možné realizovat okolo 30 % výsevu, a to z prostého nedostatku produkce osiva běžných odrůd. Toto snížení oseté půdy by mělo za následek pokles celkové produkce cukru z cukrové řepy v USA v řádu o 1,3 milionů tun pro období let 2011–2012, což by logicky vedlo k návratu ke zvýšenému importu této komodity.

7. 1. 2011

Autor: Pavla Herbstová, Česká zemědělská univerzita
dle Le Betteravier Français


Poznámka redakce: Rozsudek vynesl federální soudce v severní Kalifornii, zrušil povolení ke komerčnímu pěstování Roundup Ready cukrovky (na základě žaloby podané anti-GM aktivisty) s odůvodněním, že USDA neprovedla náležité posouzení možných dopadů na životní prostředí. Tedy nikoliv proto, že by byly zjištěny negativní dopady na životní prostředí.
Rozsudek kritizovali mj. představitelé American Council on Science and Health (ACSH) i ministr zemědělství Tom Vilsack. Podivovali se nad skutečností, že rozhodnutí jednoho soudce může mít takové hospodářské dopady, zejména když negativní vliv GM řepy na životní prostředí nebyl prokázán. USDA zvažuje možnost odvolání.
Protože studie vlivů na životní prostředí může trvat dva roky (do jara 2012, možná i déle), bude mít rozhodnutí soudce na letošní produkci cukru z řepy v USA velký dopad (viz také AgroBioWorld).