Společnosti TTD splnily podmínky směrnice REACH

Ochrana spotřebitelů je jednou z hlavních priorit Evropské unie. Proto zavedla směrnici REACH (registrace, hodnocení a povolování chemických látek), jejíž původní myšlenkou bylo, že každý výrobce nebo dovozce na evropský trh musí sám prokázat neškodnost svých výrobků.
Ke splnění této povinnosti se výrobci spojili do konsorcií, aby společně uhradili náklady spojené s řadou potřebných studií, které mohou u velkých chemických koncernů dosáhnout několika miliónů euro.
Jako potravinářský podnik nepatří TTD mezi ty, na které je směrnice přímo zaměřena. Společnost však musela zpracovat podklady a registrovat bioetanol, přiboudlinu, lihovarské výpalky, síran draselný a cukrovarnickou šámu. Provedení této akce ve stanoveném termínu opět dokazuje profesionalitu TTD.

15. 12. 2010

Zdroj: Cukrovary a lihovary TTD, a.s.