Stanoveny cíle v oblasti biopaliv

Ve Spojených státech bylo pro rok 2011 stanoveno množství obligatorně přimíchávaných biopaliv na 52,8 miliard litrů.

Ve Spojených státech v těchto dnech stanovil Úřad pro životní prostředí (EPA) pro příští rok kvóty a množství průmyslově vyráběných biopaliv. Jejich produkce by měla až do roku 2022 kontinuálně narůstat.
Podle usnesení EPA musí být v příštím roce přimícháno do pohonných hmot 52,8 miliard litrů biopaliv, což odpovídá podílu ve výši osmi procent.
V praxi bude tato kvóta naplněna z největší části bioetanolem z kukuřice. Na bioetanol z celulózy připadne 25,0 mld. litrů, což je podstatně méně než původně EPA predikoval v rámci realizace amerického energetického zákona v praxi. Příčiny tkví v dosud příliš rozvláčnému rozvoji trhu.
Kromě toho bylo pro rok 2011 předepsánp přimíchání biopaliv do motorové nafty v objemu 3 mld. litrů. V intencích enrgetického zákona by mělo využití biopaliv ve Spojených státech do roku 2022 postupně narůstat na cílových 136,2 mld. l. Podíl bioetanolu z kukuřice by však měl podle této právní úpravy být omezen na téměř 57 mld. l. (AgE)

7. 12. 2010

Autor: Dana Nehasilová

Pramen:
agronavigator.cz

dle Biospritziele der USA für 2011 festgelegt
http://www.agrarheute.com/biospritziele-usa