Společnosti Cukrovary a lihovary TTD a Agroetanol TTD získaly certifikát trvalé udržitelnosti

Společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a.s., a Agroetanol TTD, a.s., se staly součástí certifikačního systému ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), který na základě směrnic Evropské unie o podpoře a využívání energie z obnovitelných zdrojů (2009/28/ES, 2009/30/ES) zaručuje, že při výrobě biopaliv byly dodrženy základní podmínky udržitelnosti:
• snižování emisí skleníkových plynů,
• udržitelné nakládání s půdou,
• ochrana přírodních stanovišť,
• podmínky sociální udržitelnosti.

Společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a.s., a Agroetanol TTD, a.s., úspěšně prošly procesem certifikace udržitelnosti od pěstitelů cukrové řepy, přes první sběrné místo až po konečný proces výroby bioetanolu, a to jako jedny z prvních ve svém oboru a regionu.

Mohou tak svým zákazníkům deklarovat, že při pěstování cukrové řepy a spotřebě všech surovin nutných pro výrobu biopaliv jsou dodržovány veškeré podmínky na udržitelnou výrobu a splněny požadavky Evropské legislativy.

V praxi to znamená, že společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a.s., a Agroetanol TTD, a.s., vyrábí bioetanol technologií, která zajišťuje:
• snížení emisí skleníkových plynů oproti fosilním palivům,
• pro pěstování cukrové řepy je využívána stávající orná půda, která byla i v minulosti pro výrobu cukrové řepy používána,
• cukrová řepa je pěstována podle správné výrobní praxe,
• zaměstnanci, kteří se podílejí na výrobě tohoto paliva, pracují v souladu s pracovními a sociálními podmínkami obvyklými v Evropské unii a České republice.

25. 11. 2010

Zdroj: Cukrovary a lihovary TTD