Výroba bioetanolu v EU

Na výrobu bioetanolu byla v období 2009/10 v EU využita produkce přibližně ze 400 000 hektarů osetých kukuřicí na zrno.

V EU bylo v průběhu kampaně 2009/10 zpracováno přibližně 2,8 milionů tun kukuřice na zrno na etanol, což odpovídá sklizni z plochy orné půdy o rozloze cca 400 000 ha. Podíl Německa činil devět procent, jak uvedl Deutsche Maiskomitee (DMK) s odvoláním na číselné údaje European Confederation of Maize Production (CEPM).
V nadcházející kampani 2010/11 expertzi očekávají nárůst na tři miliony tun. Řada evropských zemí se věnuje zkvašování kukuřici na etanol. Největším zpracovatelem je Francie s 18% podílem, následuje Maďarsko s 16 %, Španělsko se 14 %, Polsko, Slovensko a Rumunsko po 11 % a Německo s 9 %.

Na území Spolkové republiky Německo bylo v roce 2009 na výrobu etanolu celkem využito 1,41 mil. tun zemědělských surovin, jak uvedl Maiskomitee s odvoláním na údaje Sdružení pro informace z agrárního trhu (AMI). Z toho 527 000 tun připadlo na pšenici, 356 000 tun na žito, 280 845 tun na kukuřici na zrno (28 000 ha osevních ploch, tj. 6 % celkových ploch osetých kukuřicí v Německu) a 170 000 na ječmen. Není ale možné vyčíslit jak velké množství importované kukuřice bylo zpracována na výrobu etanolu, uvedl DMK.
Biopaliva v současné době ve světovém měřítku pokrývají přibližně dvě procenta celkové potřeby pohonných hmot uvedl dále DMK s odvoláním na Mezinárodní energetickou agenturu. Velkou roli hrají biopaliva ve Spojených státech a v Brazílii, kde se zpracovává předveším cukrová třtina. Jen samotné Spojené státy v letošním roce zkvasily na etanol 120 mil. tun kukuřice na zrno.

22. 11. 2010

Autor: Dana Nehasilová
Zdroj: agronavigator.cz dle „Rund 400.000 Hektar Körnermais für Bioethanolerzeugung“, www.topagrar.com