Sklizeň pšenice ještě nižší, než se očekávalo

COPA/COGECA a COCERAL korigují svoje odhady sklizně obilovin v EU směrem dolů.

COPA/COGECA a COCERAL odhadují sklizeň obilovin v Evropské unii výrazně nižší než doposud. COPA a COGECA počítají s 274,14 mil. t, což je o 14,6 mil. t méně než v loňském roce. Zatímco sklizené množství chlebové pšenice (126,4 mil. t) je jen o dva mil. t nižší než v roce 2009, množství ječmene (53,7 mil. t) pokleslo oproti předchozímu roku o šest mil. t a množství žita (8,1 mil. t) o 1,6 mil. t.

Trh s obilovinami zastoupený Asociací obchodníků s obilovinami a krmivy COCERAL je ještě pesimističtější a očekává o 1,14 mil. t obilovin méně než sdružení zemědělských organizací.

Rusko zaznamenává u pšenice silný propad produkce. Zatímco v květnu se zde počítalo s 58 mil. t, může nyní podle odhadů produkce poklesnout na 41 mil. t. V předcházejícím hospodářském roce produkce pšenice v Rusku dosáhla necelých 62 mil. t. Jako důsledek propadu produkce ukládá ruská vláda až do konce roku zastavení vývozu. Odborníci počítají s tím, že Rusko v této sezóně vyveze pouze 3 až 4 mil. t pšenice místo 17,5 mil. t, jak tomu bylo v sezóně 2009/10. Především USA, ale i země EU nyní doufají, že budou moci z výpadku Ruska jako exportéra pšenice profitovat.

16. 11. 2010

Autor: Dana Koubová
Zdroj: agronavigator.cz dle Neue Landwirtschaft, 2010, č.10, s. 10.