Minimální cena 700 Kč/t biolihové řepy potvrzena
Došlo k dohodě mezi společností TTD a pěstiteli

Dne 29. 10. 2010 opět jednali představiteké SPC v TTD o ceně biolihové řepy. Generální ředitel ing. Reinbergr připustil, že ceny ostatních komodit rostou a pěstitelé se chovají tržně, proto přislíbil minimální cenu cukrovky B z kampaně 2009/10, 2010/11 a 2011/12 (osev příštího roku) 700 Kč/t. Tato částka bude podmíněna stažením podaných výpovědí a průměrným navýšením ploch biolihové řepy od jara 2011 o 10-15 %. Svaz pěstitelů proto doporučuje stažení podaných výpovědí a individuální dohodu mezi pěstitelem a agronomy TTD o ploše osevu cukrovky v roce 2011. Bude připraven v tomto týdnu dodatek k dlouhodobé kupní smlouvě, který schválí představenstvo SPCČ.

Pěstitelé nebudou vracet peníze za biolihovou řepu z roku 2009 z již vyplacené zálohy, která činí 700 Kč/t. Lze očekávat pouze doplatky ze strany TTD za řepu A a C.

1. 11. 2010
Zdroj: Svaz pěstitelů cukrovky Čech: www.spcc.cz