POTRAVINÁŘSKÝ ÚTEREK
Nové poznatky o sacharidech ve výživě


Přednášky o sacharidech ve výživě pořádala Česká potravinářská společnost (ČPS), resp. její odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu, a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Akce proběhla v úterý 26. října 2010 v Klubu techniků na Novotného lávce, Praha 1, v rámci potravinářských úterků, pořádánaných pravidelně každé čtvrté úterý v měsíci.

Problematika výživy a správné životosprávy je stále aktuální, proto účastníci zcela zaplněného sálu sledovali velmi pozorně přednášky Ing. M. Slukové, Ph.D. (Ústav chemie a technologie sacharidů FPBT, VŠCHT Praha) a MUDr. J. Rambouskové, CSc. (Oddělení výživy Centra preventivního lékařství 3. LF Univerzity Karlovy v Praze).

První přednáška se týkala rozdělení sacharidů v potravinách, jejich fyzikálních, chemických, energetických a výživových vlastností, včetně jejich změn při zpracovávání potravin (karamelizace, Mailllardova reakce, sladivost a glykemický index pro různé potraviny).

Přednáška dr. Rambouskové byla zaměřena především na metabolismus a fyziologický význam sacharidů ve výživě - především glukosy, jako nejrychlejšího zdroje energie. Podrobná byla informace o glykemickém indexu (GI)*, jeho stanovení a význam pro lidský organismus. Pokles GI u potravin se projevuje zpomalením trávení, absorpce a metabolizmu (pomalý vzestup glukosy v krvi), což znamená mimořádnou příležitost pro diabetiky a obézní osoby, jejichž počet stále roste.

Rychlost vstřebávání sacharidů se uvádí 120 g/h, fyziologická potřeba sacharidů v lidském organismu je 50-100 g/d.

Po přednáškách se rozvinula bohatá diskuse posluchačů s přednášejícími, o jejich zkušenostech a názorech na problematiku stravování, diabetes a vlastních sacharidů.


* O třtinovém cukru se sníženým GI jsme informovali na našem webu (zde) i v LCaŘ již v roce 2009 (v australském Queenslandu vyvinuli cukr LoGiCane s GI = 50, který se vyrábí speciálním rafinačním postupem, obvyklý GI cukru je 65).

27. 10. 2010
Jaroslav Gebler, VUC Praha, a.s.