Biopaliva: výjimka pro třetí země

Emise skleníkových plynů vznikající při pěstování surovin na výrobu biopaliv ve třetích zemích by mohly být až na další počítány na základě průměrných hodnot. Evropská komise prozatím nedoporučila používat na území s údajně zvlášť nízkými emisemi tak vymezené standardizované hodnoty. Tento postoj obsahuje zpráva, kterou bruselské úřady vypracovaly pro Radu a Evropský parlament.

Komise dospěla k závěru, že je sice žádoucí, ale v současné době ještě nemožné, vytvořit závazné seznamy. Množství emisí skleníkových plynů vznikajících při pěstování surovin na výrobu biopaliv je obzvlášť závislé na zemědělské praxi, klimatu, kvalitě půdy a použitých odrůdách. Za rozhodující faktor nejistoty je považováno uvolňování rajského plynu do ovzduší. Způsob výpočtu by mohl být snadno zpochybnitelný, uvádí se ve zprávě, protože třetí země by neměly žádnou možnost přispět k metodě a použitým datům. Úřad chce až do roku 2012 ve spolupráci s Joint Research Centre EU (JRC) prohlubovat poznatky o emisích rajského plynu a případně je nově zhodnotit. Do té doby by měl také probíhat vzájemný dialog se státy mimo EU.

Objem znalostí o tom, které faktory ovlivňují emise N2O ze zemědělsky využívaných ploch se nyní sice razantně zvětšuje, ale podle názoru Komise je stále ještě dost omezený. JRC pracuje na dekódování emisí rajského plynu až na regionální úrovni. Práce ale ještě nejsou dokončeny.
U některých území bylo dosud předloženo málo statistických údajů o klíčových parametrech jakými jsou použití hnojiv, výnosy a půdní vlastnosti. Proto je většina biopaliv zařazována do kategorie „ostatní užitkové plodiny“. Druh rostliny je ale rozhodující pro stanovení emisí. Kvůli získání zpětných hlášení o použitých metodách zveřejnila EK aktuální výsledky práce JRC na internetu.

V rámci EU bylo již pěstování obnovitelných zdrojů energie postiženo v seznamu vynikajících oblastí. Pouze tam, kde je produkce posuzovaná jako zvlášť šetrná ke klimatu, může být úspora emisí hodnocena na základě paušálních tabulkových hodnot, jak je uvedeno ve směrnici pro obnovitelné energie. Jinak budou muset být použity skutečné hodnoty. V Německu jsou veškeré plochy vykazovány jako vhodné pro aplikaci standardních hodnot. Podle propočtu příslušných úřadů nenaplnilo pěstování nejvíce používaných čtyř plodin pro produkcibiopaliv standardní hodnoty EU. U řepky byla zjištěna produkce cca 24 g CO2, což je o 5 g méně než stanovuje příslušná směrnice. Kukuřice na zrno předčí se 14 g CO2 implicitní hodnotu dokonce o 8 g. Pěstování pšenice a cukrovky v Německu zůstává těsně pod hranicí s hodnotami 23 g resp. 12 g CO2.

Nachhaltige Biokraftstoffe: Ausnahmen für Drittländer
[2010-09-22], www.topagrar.de


Zdroj: www.scienceshop.cz; článek: 104841; vydáno: 3. 10. 2010; autor: hol