Zastavení u cukrové a krmné řepy ve Slovči

Plochy cukrové řepy, tradiční plodiny našich polí, se až do předloňského roku v České republice neustále snižovaly až pod padesát tisíc hektarů. Pěstování cukrovky na bioplyn s sebou přineslo mírný nárůst ploch.
Loni u nás plocha cukrovky dosáhla nad 53 tisíc hektarů a letos se odhaduje kolem 55 tisíc hektarů. Opomíjenou plodinou našich polí je krmná řepa, jejíž plochy se v ČR v posledních letech pohybují odhadem jen mezi jedním až dvěma tisíci hektary i se započtením výměry zahrádkářů.


Polní den

S vybranými odrůdami cukrovky a krmné řepy měli možnost se seznámit účastníci polního dne ve Slovči na Nymbursku, který se konal 22. září tentokrát za pěkného slunného počasí. Hlavní plodinou na pokusném pozemku sice byla kukuřice, ale cukrová řepa nezůstávala nijak pozadu.
Termín konání polního dne byl takřka symbolický, protože právě tento den zahájil cukrovar v Dobrovici řepnou kampaň. Účastníci přijíždějící na pole tak mohli nedaleko od místa konání akce vidět u silnice nakládku sklizených řepných bulev.
Na polním dnu prezentovaly v pokusech své odrůdy firmy KWS OSIVA, s.r.o., Maribo Seed, SESVanderHave International B.V., Strube ČR, s.r.o., Syngenta Czech s.r.o., a letos i francouzská firma Florimond Desprez zastoupená nyní společností Selgen.

Pěkné pokusy

Pokusy s cukrovou a okrajově i s krmnou řepou vypadaly velmi pěkně. Škoda, že o nich bylo těžké sehnat nějaké konkrétní informace. Zástupci firem se u pokusů většinou nevyskytovali a k dispozici nebyly ani žádné tiskoviny o vysetých odrůdách cukrovky ani o tom, co se v pokusech sleduje.
Na informační tabuli byly k dispozici pouze výsledky týkající se správného sřezu bulev. Správně seříznutá bulva cukrovky má být zbavena listů a části hlavy rovným hladkým řezem těsně pod nejníže nasazeným zeleným řapíkem. Skrojek by tak měl být z hlediska hmotnosti téměř nulový.
Konkrétní informace o vysetých odrůdách se mi podařilo získat od Miroslava Vrabce ze Selgenu. V pokusech ve Slovči měli odrůdy cukrovky Danube a Rosire a krmnou řepu Monro a Jary.

Letos bez cerkospory

V loňském roce u nás registrovaná odrůda Rosire s kombinovanou odolností proti rizománii, cerkospoře a rizoktonii obsadila loni v pokusech pro SDO ve výnosu kořene v neinfekčních podmínkách druhé místo mezi speciálními odrůdami.
Po dvou letech zkoušení byla letos v ČR zaregistrována odrůda Danube. Tato odrůda vykazuje vysokou toleranci k rizománii a má zvýšenou odolnost proti listovým chorobám. Jedná se o typ normální až cukernatý poskytující vysoký výnos rafinády.
Ing. Vrabec podotkl, že letos se obecně cerkospora na listech řepy téměř nevyskytovala u žádné z odrůd, a proto nelze odolnost či náchylnost jednotlivých odrůd v letošní sezóně posuzovat.

Krmnou set hustěji

Pěstitelé krmné řepy mají v současnosti k dispozici jednoklíčkové odrůdy, čímž odpadá pracné jednocení. Odrůda Jary s oranžovými bulvami vykazuje toleranci vůči rizománii, proto je vhodná i na pozemky, kde se pěstuje cukrovka. K přednostem červené odrůdy Monro patří dobrá skladovatelnost.
Krmná řepa se pěstuje obdobně jako cukrovka. Pan Vrabec připomněl, že pro mechanizovanou sklizeň nejsou vhodné nadměrně velké bulvy. Z tohoto důvodu by se měla krmná řepa set hustěji než cukrovka, a to zhruba 16 centimetrů v řádku. Vzdálenost řádků zůstává 45 centimetrů jako u cukrovky. Při ruční sklizni u malopěstitelů se krmná řepa může pěstovat v širší vzdálenosti v řádku.Pokusy s cukrovkou byly velmi pěkné


Jary je jako jediná odrůda krmné řepy tolerantní k rizománii


25. 9. 2010
Hana Honsová, ČZU Praha