Tisková zpráva

I přes nepřízeň počasí bude mít Česká republika dostatek obilovin

Letošní žně jsou už prakticky u konce. Sklizeň základních obilovin přesáhla hranici 6 miliónů tun, přesto je nižší přibližně o devět procent než v roce 2009. Navzdory propadu výnosů letošní sklizeň obilovin celkovou domácí spotřebu České republiky pokryje.

„Celková produkce základních obilovin je nižší přibližně o devět procent než v loňském roce. Přesto její výše dostatečně pokryje kvantitativní požadavky domácí potřeby,“ uvedl k letošním výsledkům žní ministr zemědělství Ivan Fuksa. Zhoršená kvalita později sklizených obilovin se promítne do postupného růstu cen potravinářských i krmných obilovin.

V ČR bylo sklizeno k 20. 9. 2010 dle zjištění MZe 99,5 % ploch základních obilovin s průměrným výnosem 4,7 t/ha. Celkem se sklidilo 6,314 mil. t obilovin. Průměrný výnos řepky dosáhl výše 2,90 t/ha při celkové sklizni 1,068 mil. t, která je menší o 5,5 % než v roce 2009. V loňském roce dosáhl průměrný výnos základních obilovin výše 5,07 t/ha a řepky 3,24 t/ha.

V důsledku velmi nepříznivého počasí došlo ke zpoždění žňových prací. Žně se neustále prodlužovaly, sklizeň přerušovaly časté a vydatné deště, technika se nemohla dostat na pole, utrpěla i kvalita zrna.

22. 9. 2010

Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe
Zdroj: MZe ČR