Tisková zpráva

Společnost Cukrovary a lihovary TTD se chystá na jubilejní 180. kampaň

Na polích pomalu dozrává cukrová řepa, což je neklamnou známkou blížící se cukrovarnické kampaně v naší společnosti. Od ukončení té minulé uběhlo již osm měsíců, ve kterých po práci odborníků na polích, v továrnách a ve skladech přišla ke slovu práce ostřílených obchodníků. A že se jim dařilo náramně.

V uplynulém hospodářském roce totiž společnost prodala téměř 250 tisíc tun cukru z cukrovarů v Dobrovici a Českém Meziříčí, z toho 150 tisíc tun putovaly na stoly spotřebitelů v České republice, 75 tisíc tun v zemích EU a 25 tisíc tun bylo vyvezeno do třetích zemí. Prodej pitného lihu z lihovaru v Chrudimi dosáhl 170 tisíc hektolitrů, z nichž bylo 100 tisíc prodáno na tuzemském trhu a 70 tisíc v zemích EU. Bezvodého lihu ze závodu Agroetanol v Dobrovici bylo prodáno 450 tisíc hektolitrů, a to zejména pro přimíchávání do automobilových benzinů a dále pro přímou výrobu pohonné směsi E85. Tato směs je v současnosti dostupná na sedmi desítkách čerpacích stanic prakticky ve všech regionech České republiky.

Vedle čilého ruchu na trhu s cukrem i lihem se již zaměstnanci a dodavatelé společnosti také připravovali na nadcházející kampaň. Byla vyseta cukrová řepa na celkové ploše 33 tisíc hektarů, které obhospodařuje 420 pěstitelů a ze kterých je očekávána dodávka 2,1 milionu tun cukrové řepy. Toto číslo je nejvyšší v novodobé historii společnosti. Zároveň probíhala ve všech závodech společnosti důležitá údržba, která musí zajistit, že fabriky vydrží bezproblémově pracovat po dobu až 100 dní, v případě lihovaru dokonce 300 dní bez jediného zaváhání.

Z historického hlediska je nadcházející kampaň výjimečná. V příštím roce tomu totiž bude již 180 let, kdy se v Dobrovici začal z cukrové řepy vyrábět cukr a dobrovický cukrovar se tak bezpochyby může hrdě označovat kolébkou průmyslového cukrovarnictví střední Evropy. Cukrovar v Dobrovici patří mezi nejstarší činné řepné cukrovary nejenom v Evropě, ale i ve světě. Jako takový je jediným závodem, jehož řídicí, výrobní a pomocné provozy jsou stále umístěny i v původních nejstarších budovách. Tento výjimečný kredit mu právem přisuzuje statut průmyslové pamětihodnosti České republiky, navíc umocněný skutečností provozu bez vynechání jediné kampaně.

A jak to vlastně tenkrát před 180 lety začalo? Na výzvu knížete Karla Anselma Thurn-Taxise byl v roce 1831 cukrovar v Dobrovici založen v prostorách neobydleného zámku vynikajícím cukrovarníkem Karlem Weinrichem. V první kampani bylo zpracováno asi 616 tun řepy. Dobrovický cukrovar společně se semčickou šlechtitelskou stanicí je tak možno považovat za mekku českých cukrovarníků a řepařů, kteří se buď celoživotně upsali mateřskému podniku, nebo dosáhli výrazných profesních úspěchů v českých zemích či ve světě.

Dnes je Dobrovice největším cukrovarem nejen v ČR, ale ve všech nových členských státech EU. Dosaženými výsledky kvality a kvantity je zcela srovnatelným se všemi ostatními cukrovary celé Evropské unie a pokračuje tak v historickém odkazu svých zakladatelů.
16. 9. 2010

Cukrovary a lihovary TTD, a.s.
Zdroj: www.cukrovaryttd.cz