Minister Zsolt Simon sa zúčastnil na otvorení cukrovarníckej kampane 2010/2011

Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon dňa 10. septembra sa zúčastnil na otvorení cukrovarníckej kampane 2010/2011, v spoločnosti Slovenské cukrovary s.r.o v Seredi. Minister v sprievode generálnej riaditeľky pani Brádňanovej, pána Janíčeka, riaditeľa pre vonkajšie vzťahy a Martina Dopplera, generálneho riaditeľa Agrana Zuccker sa zúčastnil obhliadky cukrovaru. Pri tejto príležitosti oznámil, že osobitná platba na cukor bude v budúcom období vyplatená tak, ako to bolo v období 2006/09, v zmysle reformy cukru, čím sa odstráni nekompetenčné rozhodnutie bývalého ministerstva pôdohospodárstva. Ďalšie informácie Vám poskytne hovorkyňa MP,ŽPaRR Katarína Ďurica, tel. č. +421 910 819 772, e-mail katarina.durica@land.gov.sk.
10. 9. 2010
Zdroj: MP,ŽPaRR SR