Kongres CHISA/ECCE 2010

Ve dnech 28. srpna až 1. září 2010 se v Praze v hotelu Clarion konal již v pořadí 19. Mezinárodní kongres chemického a procesního inženýrství CHISA. Tentokrát byl organizován společně se 7. Evropským kongresem chemického inženýrství ECCE. Tato vědecká setkání jsou pořádána Evropskou federací chemického inženýrství pravidelně od roku 1997.
Více než 1 400 účastníků z výzkumných organizací, univerzit i výrobních podniků z 68 zemí světa zde mohlo získat řadu cenných poznatků z oblastí technologie, energetiky, ekonomiky, řízení, ekologie apod. Kongres informoval o nových trendech v chemicko-potravinářských technologiích a umožňoval navázat cenné kontakty.
Program obsahoval téměř 600 ústních prezentací a 1 100 posterů, které byly zařazeny do 16 tématických sekcí a 13 specializovaných symposií zaměřených především na jednotlivé chemicko-inženýrské procesy a výchovu chemických inženýrů, patřilo mezi ně již tradičně Symposium potravinářských procesů a technologií. Členy vědeckého výboru tohoto symposia jsou Z. Bubník, M. Houška, P. Kadlec, E. Šárka (ČR), J. Iciek (Polsko), Da-Wen Sun, B. McKenna (Irsko), P. Nesvadba (Velká Británie) a M. Saska (USA). Zasedání symposia bylo rozděleno do dvou částí: první řídil Prof. Žitný (ČVUT) a Ing. Šárka (VŠCHT), druhou Prof. Bubník (VŠCHT) a Ing. Houška (VÚPP).
Z pohledu výroby a dalšího využití sacharidů lze z odborného programu kongresu podtrhnout např. následující příspěvky:

 • Altenhofen da Silva M., Thie Iamanaka B., Hiromi Taniwaki M., Kieckbusch T. G.: Aktivní fólie alginátu a chitosanu: vlastnosti a antibakteriální efekt
 • Borges da Silva E. A., Rodrigues A. E.: Zvýšení výtěžku biotechnologické produkce fruktooligosacharidů aplikací SMB technologie.
 • Bubník Z., Šálová A., Henke S., Pour V.: Využití nízkointenzitního ultrazvuku k měření fyzikálních vlastností roztoku cukru a etanolu.
 • Bubník Z., Šárka E., Pour V., Kadlec P., Hinková A., Henke S., Šnapková T.: Sacharosa – důležitý zdroj produkce biodegradabilních materiálů a obnovitelné energie .
 • Cibati A., Pagnanelli F., Cruz Viggi C., Toro L.: Zhodnocení agro-průmyslových odpadů k výrobě nových kompozitních biosorbentů.
 • Ecker J., Harasek M.: Produkce kyseliny mléčné a aminokyselin za pomoci membrán – zelená biorafinérie, Horní Rakousko.
 • Eder M., Sandor N., Niemetz N., Kettl K.-H., Narodoslawsky M.: Ekologické zhodnocení surovin pro výrobu bioplynu z meziplodin.
 • Foglia D., Ljungren M., Wukovits W., Friedl A., Zacchi G., Urbaniec K., Markowski M.: Vliv surovin na integraci procesu výroby biovodíku.
 • Hejlova A., Blahovec J.: Neelasticita fólii ß-glukanů deformovaných tahovým zatížením a odlehčením.
 • Henke S., Bubník Z., Hinková A., Pour V., Šálová A., Šnapková T.: Chromatografická separace směsi glukosy a manosy.
 • Henke S., Kadlec P., Branský P.: Viskozita škrobových sirupů.
 • Hrušková K., Šárka E., Bubník Z.: Izolace škrobu a bílkovin ze semen hrachu.
 • Kochkina N., Padokhin V., Venedictov E., Ganiev R. F.: Strojně-chemické metody výroby bio- a nanobiokompozit.
 • Korbářová A., Jirák E.: Nový modulární systém pro automatickou obrazovou analýzu potravin.
 • Kravanja P., Friedl A.: Etanol z lignocelulosové biomasy – vyhodnocení procesního scénáře z Rakouska.
 • Loginova K. V., Bellay Q., Bals O., Lebovka N. I., Vorobiev E.: Studená a poloteplá extrakce cukru z řepy v pulsním elektrickém poli: semikontinuální poloprovozní výzkum.
 • Lopez-Arenas T., Rathi P., Sales-Cruz M., Ramirez-Menez E.: Kyselé předzpracování lignocelulosové biomasy: ustálený stav a dynamická analýza.
 • Mokrejš P., Janáčová D., Vašek V.: Chemická a fyzikální modifikace filmů z hydrolyzátů amarantové mouky.
 • Nikolić S., Mojović L., Rakin M., Vukašinović M., Pejin D., Pejin J.: Zlepšení produkce bioetanolu z kukuřice pomocí ultrazvukového a mikrovlnného předzpracování
 • Ochs D., Ahrer W.: Analýza životního cyklu výroby vodíku z fermentované biomasy
 • Pejin J., Grujić O., Pejin D., Mojović L., Markov S., Kocić-Tanackov S., Marković M., Nikolić S.: Triticale as a raw material in biotechnology.
 • Radosavljević M., Mojović L., Semenčenko V., Milašinović M., Rakin M.: Charakterizace různých hybridů kukuřice pro výrobu škrobu a bioetanolu.
 • Rychtera M., Patáková P., Fribert P., Lipovský J., Linhová M., Paulová L., Melzoch K., Klefenz H.: Úzké profily v bakteriální produkci palivového butanolu.
 • Salgado C. L., Sanchez E. M. S., Moraes Â. M.,: Analýza morfologie a biokompaktibility membrán z chitosanu a polykaprolaktonu, určených k použití pro tkáňové inženýrství
 • Santos R. A. L., Mali S., Grossmann M. V. E., Muller C. M. O.,Yamashita F.: Biodegradabilní nanokompozitní fólie škrob/PBAT/montmorillonit připravené extruzí s vyfukováním
 • Šárka E., Koláček J., Hrušková K., Kruliš Z., Kotek J., Růžek L.: Příprava acetátů škrobu o vysokém stupni substituce z pšeničného B-škrobu.
 • Šulek F., Knez Ž., Habulin M.: Imobilizace enzymů na nanostrukturovaných materiálech.
 • Toledano A., Egües I., Andrés M. A., Llano-ponte R., Labidi J.: Cesta lignocelulosové biorafinérie: výzba pro budoucí svět.
 • Tolvanen P. A., Mäki-Arvela P., Sorokin A. B., Murzin D. Y., Salmi T.: Kinetika a modelování katalytické oxidace škrobu peroxidem vodíku.
 • Touš M., Pavlas M., Stehlik P., Popela P.: Efektivní integrace biomasy do již existujícího spalovacího zařízení.
 • Yamashita F., Bilck A. P., Fiamingo A., Grossmann M. V. E., Beleia A.: Biodegradabilní fólie k produkci jahod.
 • Zhou Y., Srinivasan R., Lakshminarayanan S.: Určení distribuce velikosti částic pomocí senzorů pro obrazovou analýzu: integrace násobných segmentací obrazu.

Odborná část konference byla doplněna doprovodnými akcemi, mezi které patřily zdařilé koncerty klasické hudby organizované v Obecním domě a Betlémské kapli a závěrečný večer v restauraci U Fleků.

2. 9. 2010

Autor: Evžen Šárka, VŠCHT Praha