Pěstitelé odmítají cenu za "lihovou řepu"

Z podnětu Svazu pěstitelů cukrovky Čech se uskutečnila setkání řepařů, dodavatelů cukrovky do společnosti Cukrovary a lihovary TTD. Pěstitelé z Hradecka jednali 25. 8. 2010 v Dobré Vodě, řepaři z rajonu Dobrovice o den později v Bezně.

Pěstitelé cukrové řepy z Čech tak reagovali na skutečnost, že při jednáních o cenách a doplatcích za cukrovku z loňské kampaně 2009/2010 společnost TTD trvá na ceně řepy pro výrobu bioetanolu ve výši 630 Kč/t tunu cukrovky. Znamenalo by to, že cukrovar by po pěstitelích požadoval navrácení částky 70 Kč/t ze 700 Kč již vyplacené zálohové platby za řepu na výrobu biolihu. To je, podle vyjádření představitelů SPC, pro pěstitele neakceptovatelné. Podle vyjádření ing. Verfla, který tlumočil stanovisko společnosti TTD, se pěstitelé i TTD podílejí na ztrátě z produkce lihu rovným dílem, každá strana ca 33 mil. Kč. Předpokládá, že v letošním roce budou realizační ceny lihu příznivější. V diskusi ze strany pěstitelů zazněl požadavek především na to, aby ve smlouvě byla dojednána minimální výkupní cena.

Na základě usnesení z jednání pěstitelů v Dobré Vodě a Bezně doporučuje SPC podat výpověď z Dlouhodobé kupní smlouvy o dodávkách cukrovky na výrobu bioetanolu k 31. 12. 2010. Výpověď musí pěstitelé, nejlépe prostřednictvím SPC, doručit cukrovarnické společnosti do 31. 8. 2010. Důvodem výpovědi je, jak uvádí návrh, příliš nízká výkupní cena komodity, nezajišťující rentabilní pěstování, a to i při kalkulování průměrného výnosu cukrovaru Dobrovice a České Meziříčí, dále také nejistota minimální výkupní ceny 700 Kč/t suroviny.

26. 8. 2010

Podrobnosti na webu SPC Čech: www.spcc.cz