Výstava Agrokomplex 2010 s množstvom zaujímavostí

37. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex sa bude konať 19. až 22. 8. 2010 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Spolu s Agrokomplexom prebehnú i medzinárodná kontraktačno-predajná výstava Svet koní, výstava Obnoviteľné zdroje energie, 8. ročník výstavy vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónov Regióny Slovenska, 17. medzinárodná družstevná kontraktačno-predajná výstava spotrebného tovaru Coopexpo a 13. kontraktačno-predajná výstava malých a stredných podnikateľov Živnostenské trhy a ďalšie. Predstaví sa aj Slovenské poľnohospodárske múzeum, kde zažijú návštevníci Traktorparádu i množstvo ďalších historických zaujímavostí. Nebude chýbať súťaž v hode vidlami do diaľky Vidlomet-cup a pripravujú sa i Farmárske dni na Agrokomplexe – projekt zameraný na praktické predvádzanie rôznych typov mechanizácie. Z odborných podujatí počas veľtrhu nemožno nespomenúť konferenciu Pestovanie a legislatíva geneticky modifikovaných rastlín a ich zhodnocovanie vo výrobe potravín v podmienkach SR, ktorej cieľom je prezentovať výsledky vedecko-výskumnej praxe popredných osobností v oblasti geneticky modifikovaných rastlín a ich zhodnocovanie vo výrobe potravín v našich podmienkach. Konferencia sa koná 19. 8. 2010 v Agroinštitúte Nitra. Celoštátna výstava mladých králikov celkom iste nenechá ľahostajnými všetkých drobnochovateľov. Ďalšou zaujímavosťou bude pretek poštových holubov a prehliadka testovacej stranice poštových holubov, súťaž zručnosti na vysokozdvižných vozíkoch, súťaže v orbe dvojzáprahmi, furmanské preteky o „Dožinkový veniec“ počas víkendu, prednášky, ochutnávky a príprava makrobiotickej stravy, predvádzanie zvierat a po prvýkrát sa predstaví i Národný žrebčín Topoľčianky so svojím programom.


17. 8. 2010

Zdroj: agrokomplex.sk