Tisková zpráva COPA/COGECA

COPA/COGECA podporuje biopaliva

COPA/COGECA (C/C) podporuje výhody plynoucí z podpory produkce biopaliv.

C/C zdůraznila významnou roli biopaliv v rámci snižování palivové závislosti EU a v rámci nutnosti snižování emise skleníkových plynů, a to i v souvislosti s posilováním zaměstnanosti ve venkovských oblastech EU.

Generální tajemník C/C pan Pekka Pesonen řekl: „Nařízení EU, které se týká obnovitelných zdrojů energie, vede k podpoře produkce biopaliv; jedná se o základní rozhodnutí v rámci legislativy, které zavádí povinná kritéria pro ochranu životního prostředí a snižování emise skleníkových plynů; současně umožňuje zlepšený přístup na trh pro biopaliva a následné výrobky pocházející z těchto paliv. Tato opatření a standardy budou důležitou hybnou silou v posílení trvalé produkce, nejen pro biopaliva, ale i pro krmné plodiny, a to napříč celým světem. Evropští zemědělci jsou velmi dobře připraveni těmto požadavkům vyhovět.“

„V rámci posílení zaměstnanosti ve venkovských oblastech právě na vrchu našeho snažení stojí produkce a výhody plynoucí z produkce biopaliv, které nám umožňují snížení závislosti na dovozech paliva a na závislosti na dovozech plodin určených pro průmyslové zpracování ze zemí ležících mimo EU. Tato strategie by také měla vést k tomu, aby se země třetího světa nemusely věnovat produkci těchto plodin“, dodal.

Mezi roky 2003/2004 a roky 2008/2009 se zvýšila evropská produkce řepky z 12 mil. t na 19 mil. t s tím, že další 4 mil. t byly vypěstovány pro účely zpracování na olej. V rámci produkce etanolu, vzrostla produkce v zemích EU z 0,5 mld. litrů v roce 2004 na 3,5 mld. litrů v roce 2009 a vytvořila jako vedlejší produkt dalších 7 mil. t vysoce kvalitního proteinového krmiva. Toto množství vysoce proteinového krmiva nahradilo jako vedlejší produkt asi 20 % odpovídajícího množství dovozů sojového krmiva, které EU nutně potřebuje. Problémem je ta skutečnost, že se EU nemůže spolehnout na kvalitativní standardy a (hygienické) normy dováženého krmiva ze soji (ze třetích zemí). Nejvíce rozšířená a používaná biopaliva obsahují bioetanol, který je produkován z obilovin nebo cukru a je míchán s motorovým benzinem, nebo bionaftu. Tento pracovní postup by mohl přispět ke zvýšení příjmu všech evropských zemědělců.

A. Chessley, tisková mluvčí C/C a D. Dejonckheere, C/C
Brusel, 29. 6. 2010

COPA/COGECA

Dle: zscr.czCOPA/COGECA je největším a nejvlivnějším sdružením zemědělců na úrovni EU27, reprezentuje 15 milionů osob pracujících v evropském zemědělství a zastřešuje přes 70 organizací ze všech členských států.

COPA – Sdružení profesních zemědělských organizací v EU
COGECA – Generální konfederace zemědělských kooperací v EU