72. kongres Mezinárodního řepařského ústavu – IIRB

Ve dnech 22. až 24. 6. 2010 se v dánské Kodani uskutečnil 72. kongres mezinárodního řepařského výzkumného ústavu, IIRB. Zúčastnilo se ho 240 odborníků a jeho program byl nasměrován úvodním heslem „Cukrová řepa – plodina budoucnosti“.

Institut International de Recherches Betteravieres (International Institute for Beet Research), IIRB, je mezinárodní, nevládní, nezisková organizace, jejímž posláním je dosáhnout pokroku v pěstování cukrové řepy podporou spolupráce mezi specialisty na pěstování a výzkumníky. K dosažení tohoto cíle a pro zlepšení transferu vědeckých poznatků do praxe IIRB organizuje setkávání expertů, vědců a dalších zainteresovaných osob, zejména pak ve dvouletém odstupu vědecké kongresy. IIRB byl založen z iniciativy evropské konfederace pěstitelů cukrové řepy CIBE v roce 1931 v Praze a tehdejší Československo bylo jedním ze zakládajích členů. Dnes má IIRB kolem 400 členů ze 29 zemí. 30 % členů přichází z výzkumných ústavů a z universit, 30 % z cukrovarů, 25 % ze šlechtitelských a semenářských firem a 12 % z organizací pěstitelů.

Úvodní zasedání kongresu bylo věnováno obecné problematice řepařství a řepného cukrovarnictví, zejména jeho konkurenční schopnosti. Následovaly bloky věnované výnosovému potenciálu řepy, dopadům dnešních požadavků na ochranu rostlin a problematice půdy, osiva a řízení pěstitelské technologie.

Podrobnosti o kongresu IIRB naleznete v č. 7/8 Listů cukrovarnických a řepařských.
Z exkurze účastníků kongresu na pokusné stanici University of Copenhagen a Nordic Beet Research

28. června 2010

Ing. Jaromír Chochola, CSc. – Řepařský instiutut, Semčice