Konference o cukrovarnictví v Národním technickém muzeu

Konferenci „Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci v českých zemích“ pořádá 22. a 23. 6. 2010 Národní technické muzeum v Praze. Zaměření na cukrovarnický průmysl není náhodné: muzeum slaví sto let svého trvání a právě cukrovarníci (H. Karlík, K. C. Neumann aj.) měli značný vliv na založení této instituce – konference je proto i poděkováním cukrovarnickému oboru za podíl na vzniku muzea, uvedl v úvodu Horymír Kubíček, ředitel NTM. A proto také v chystané expozici „100 let NTM“ nebude chybět exemplář s evidenčním číslem 1: model cukrovaru z roku 1908.

Na konferenci zaznělo v obou dnech přes třicet referátů v osmi tematických blocích. Převažovaly příspěvky historiků a badatelů z českých vědeckých ústavů, archivů a muzejních institucí (nechybělo však také několik přednášek o cukrovarnictví na Slovensku), značný ohlas však vyvolala i symptatická prezentace „laika“ Tomáše Vanči, který hovořil o historii i současné obnově provozu Kolínské řepařské drážky. Účastníci konference si vyslechli jak přednášky o době počátků výroby cukru u nás (rafinerie třtinové suroviny v Novém Dvoře u České Skalice), tak i o věcech nedávných (ukončení provozu cukrovaru v Hrochově Týnci), převažovaly však referáty o cukrovarnictví v 19. a první polovině 20. století. Týkaly se jednotlivých cukrovarů, osobností, výzkumu, školství a mnoha dalších oblastí. Čtenáři Listů cukrovarnických a řepařských se budou moci s některými pracemi seznámit na stránkách tohoto časopisu v č. 9/10.

Účastníci konference mají možnost 24. 6. navštívit nedávno otevřené Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice, které se spolu s Národním zemědělským muzeem na pořádání konference podílí.
Z jednacího sálu v NTM


Výstavka cukrovarnických archiválií

22. června 2010

Blahoslav Marek