Stěhování ŽMZ vstoupilo do druhé poloviny

Ve čtvrtek 17. 6. 2010 byla do nového areálu Železničního muzea Zlonice přepravena již pátá z devíti lokomotiv, kterými sbírkový fond disponuje.

V rámci druhého nosného pilíře redislokace sbírek dorazila do lisovického areálu další dvojspřežní parní lokomotiva. Tentokrát se jedná o stroj, který v roce 1921 dodala lokomotivka Krauss-Linz pro Rolnický cukrovar v Čelechovicích. Po dříve přemístěné orensteince (vyrobené téhož roku pro libáňský cukrovar pražského bankéře Davida Blocha) a dokončení převozu tří úzkorozchodných lokomotiv počátkem měsíce, tak v původním depozitáři na zlonickém nádraží zbývá již méně než polovina z devíti historických lokomotiv, kterými sbírkový fond disponuje.

„Po otevření nové expozice železniční zabezpečovací techniky jsme přistoupili k technicky náročnějšímu stěhování lokomotiv, které dokončíme ještě v letošním roce“, říká člen výboru sdružení pro ekonomiku a marketing Jiří Hagenštoc. „Současně se intenzivně věnujeme výstavbě nové úzkorozchodné železnice. Tu slavnostně představíme již 14. srpna letošního roku“, dodává.

Přesun sbírek do revitalizovaného venkovského sídla začal letos počátkem jara. Jako první byla v dubnu návštěvníkům zpřístupněna expozice železniční zabezpečovací techniky a doplňková sbírka nákladních automobilů. V průběhu léta budou v rámci druhé etapy přemístěny lokomotivy. Současně probíhá též převoz veškerých zařízení úzkorozchodné železnice. Čtvrtý a poslední krok redislokace zahrnuje přemístění nákladních vagónů včetně výstavby simulované vlečkové koleje. Ten je připraven na příští rok stejně, jako dokončení oprav budov původního zemědělského komplexu v Lisovicích, západní části městyse Zlonice.

Vedení Klubu Železničního muzea Zlonice prosí návštěvníky o shovívavost při návštěvách v první polovině léta, kdy vlivem prováděných činností je komfort prohlídek znatelně snížen. Zásadní stavební úpravy budou dokončeny v termínu oslav spojených se slavnostním zahájením provozu nové úzkorozchodné železnice, které proběhnou v sobotu 14. srpna 2010.17. 6. 2010

Autor: Ing. Tomáš Čech
Zdroj: Klub Železničního muzea Zlonice