Seminář výrobních ředitelů 2010

Ve dnech 8. až 10. června 2010 uspořádal VUC Praha, a.s., tradiční třídenní seminář pro výrobní ředitele a vedoucí výroby z českých a slovenských cukrovarů. Všichni účastníci se sešli v dopoledních hodinách v Moravskoslezských cukrovarech, a.s., závodě Opava, kde si po úvodním proslovu ing. Hojgra prohlédli provozní prostory. Vlastní seminář probíhal v hotelu Džbán v centru Karlovy Studánky v Jeseníkách. Toto lázeňské městečko (respirační a pohybové léčby) je známé nejčistším vzduchem ve střední Evropě.

Odborný program byl zahájen po 17. hodině podle předem připraveného programu přednáškou doc. Hoffmana z ČVUT, týkající se energetiky cukrovarů. Z dalších témat semináře uvádíme filtraci, především zaměřenou na kalolisy, problematiku výroby a užití různých typů kalolisových desek, způsoby kyselení, resp. regenerace filtračních materiálů v předním i zadním provozu během kampaně. Všichni se účastňovali diskuse se svými zkušenostmi či dotazy.

V programu bylo zařazeno i vystoupení ing. Balcara, zástupce firmy Ifigenija, s.r.o., který prezentoval účinné biocidy – Twin Oxide – vhodné pro potravinářský průmysl, pitnou vadu apod. Zde rovněž probíhala velmi živá diskuse o možnostech užití v cukrovarech. Úvodní energetická přednáška byla doplněna prezentací firmy Micro-Epsilon se zajímavým výrobním programem – termokamery, IČ dálkové teploměry, různá měřidla distancí aj. Všech třicet účastníků semináře mělo možnost vyzkoušet si tato zařízení přímo ve školicím středisku.

Program byl doplněn i poznáváním okolí Karlovy Studánky, které bylo pro řadu účastníků zcela nové. Zdejší příroda spadající do CHKO (vodopády na Bílé Opavě, přehrada Leskovec – Slezská Harfa, vlastní Karlova Studánka, Praděd aj.) se projevila v plné kráse, neboť byla umocněna téměř ideálním počasím. Jídelníček byl rovněž všemi chválen. Možnost regenerace poskytl i místní bazén se slanou vodou. Celkem lze shrnout: seminář výrobních ředitelů se vydařil podle představ účastníků.11. června 2010

Jaroslav Gebler, VUC Praha, a.s.