Slavnostní otevření Dobrovických muzeí

V areálu Muzea cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice dnes pod záštitou ministra zemědělství ČR proběhlo slavnostní otevření dobrovického muzejního areálu. Slavnosti se zúčastnili představitelé společnosti Tereos i společnosti TTD, vedení města Dobrovice, čestní členové kuratoria muzea, zástupci akademické obce, oborových sdružení, odborných pracovišť a výzkumu, významní pracovníci oboru cukrovka-cukr-líh, představitelé firem, které se na úpravách areálu podílely, především společnosti Metrostav - generálního dodavatele, a řada dalších, kteří přispěli k vybudování muzea, na které může být náš obor právem hrdý.

Přítomné přivítal Oldřich Reinbergr, předseda představenstva společnosti Cukrovary a lihovary TTD, Josef Hrobník, starosta města Dobrovice, Ludmila Radková, ředitelka Dobrovických muzeí, a Philippe Duval, předseda představenstva společnosti Tereos a předseda dozorčí rady TTD. Ti poté přestřihli symbolickou pásku, kterou byl provoz muzea slavnostně zahájen. Přítomní hosté si pak v několika skupinách prohlédli expozice muzea a stali se tak jeho prvními návštěvníky. Program slavnostního otevření tím však nebyl vyčerpán, hosté si mohli prohlédnout i dobrovický cukrovar s lihovarem a po přejezdu do Mělníka také Balicí centrum společnosti TTD.Veřejnosti se muzeum slavnostně otevře v sobotu 22. 5. v 16 hodin, slavnost s bohatým programem bude pokračovat i v neděli 23. 5. Zveme každého, aby se s muzeem seznámil osobně.

21. 5. 2010

Blahoslav Marek