Prohlášení AK ČR k vetu novely zákona o ovzduší prezidentem republiky

Veto prezidenta ČR přinese zemědělcům přímé škody

Prezident ČR se rozhodl využít své pravomoci dané čl. 50 Ústavy České republiky a vrátit Poslanecké sněmovně zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, přijatý dne 28. dubna 2010.

Vetovaný zákon měl zavést od 1. června 2010 navýšení objemu biopaliv u motorových benzinů z dosavadních 3,5 % na 4,1 % a u motorové nafty z 4,5 % na 6,1 %. Legislativní proces byl započat již na podzim minulého roku a byly na něj navázány i plány zemědělců ohledně množství ploch osetých komoditami určenými ke zpracování na biopaliva na jaře roku 2010 (cukrová řepa, obilí a řepka). Proces setí je dávno ukončen a zemědělci mají osety plochy odpovídající plánovanému navýšení biopaliv, v případě výroby biolihu jde o 9 500 ha osetých obilím, popř. cukrovkou, což odpovídá navýšení objemu biolihu o 0,6 % a v případě MEŘA jde o 57 500 ha řepky, což odpovídá navýšení objemu o 1,6 %.

Současná situace nastalá vetováním novely zákona o ochraně ovzduší v kombinaci s plánovanými parlamentními volbami představuje potencionální škody pro zemědělce, kdy mají ohroženo uplatnění již zasetých zemědělských plodin z 67 000 ha půdy, což odpovídá 2,7 % osevních ploch ČR. V současné době není jasné zejména časové hledisko projednávání vráceného zákona nově zvolenou Poslaneckou sněmovnou, popř. schválení stávající Poslaneckou sněmovnou ještě před volbami.

Vedení AKČR

13. 5. 2010

Zdroj: Portál APIC