Rostoucí plocha cukrovky v ČR po reformě

Dle prvních předpokladů lze v roce 2010 očekávat opět navýšení ploch cukrovky, zejména na produkci bioetanolu, případně cukru C. V Dobrovici se prozatím prodalo 27 189 VJ, v Českém Meziříčí 12 449 VJ, bez započtení prodejů z konsignačního skladu. Pokud kalkulujeme 1,2 VJ/ha, bude plocha v rajonu Dobrovice minimálně 22 657 ha a v Českém Meziříčí 10 374 ha. Celkem 33 031 ha, tj. 39 638 VJ (odhad SPCČ, 28. 4. 2010). Pzn.: v roce 2008 prodáno v TTD cca 35 000 VJ, v 2009 pak 37 000 VJ.


7. 5. 2010

Zdroj: SPC Čech