Přechodný nedostatek herbicidů!

Dle informací některých zástupců firem dodávajících pesticidy by mohl nastat problém s nedostatečným množstvím vybraných herbicidů do cukrovky na skladech. Je vhodné si objednat rychle herbicidy, které ještě budou letos aplikovány. Srážky v posledních dnech podpořily růst a klíčení dalších plevelů (laskavce!!!, ježatky!!!, rdesna, merlíky) a bude potřebné rychlé ošetření! V případě nedostatku kontaktujte své dodavatele.

Pokud budete mít problémy se zaplevelením a volbou účinných látek, kontaktujte pro cenné rady neprodleně agronomy cukrovaru ve vašem rajónu, případně ŘI Semčice nebo SPC Čech (Ing. Konečný, Ing. Křováček).


7. 5. 2010

Zdroj: SPC Čech