Minister V. Chovan sa stretol s európskymi cukrovarníkmi

Minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan (nominant ĽS-HZDS) sa 7. apríla zúčastnil v Žiline na „Konferencii venovanej európskemu cukrovarníckemu priemyslu“. Na stretnutí so zástupcami cukrovarníckych spoločností z viacerých európskych štátov hovorili o problémoch a perspektívach v sektore cukru a cukrovej repy na Slovensku.

Sektor cukru prešiel za posledné roky výraznými zmenami, ktoré sa týkali predovšetkým zníženia národnej kvóty na výrobu cukru o viac ako 50 % na súčasných 112 319,5 ton.

Situácia na Slovensku ukázala, že reštrukturalizačný program poskytol spoločnostiam vlastniacim cukrovary značný priestor na rozhodnutia o ukončení produkcie bez účasti štátu. Stalo sa tak najmä v prípade spoločnosti Eastern Sugar Dunajská Streda, ktorá mala 33% podiel na produkcii Slovenska.

„Z pohľadu slovenských pestovateľov môžeme povedať, že v súčasnosti majú vydané práva dodávky podľa certifikátov pri 16% cukornatosti na 802 282 ton cukrovej repy. V roku 2009 sa cukrová repa na Slovensku pestovala na výmere viac ako 15 000 ha. Počet pestovateľov v tomto roku predstavoval 181 subjektov s priemernou výmerou okolo 88 ha na jeden subjekt“, konštatoval minister V. Chovan.

Podľa slov ministra Chovana, kríza v poľnohospodárskom sektore ukázala, že Slovensko zrejme prežije všetko, pretože momentálne sa nachádzame v etape, kedy sa už odrážame odo dna. Vytvárame novú stratégiu, koncepciu rozvoja vidieka tak, aby ju nebolo možné zmeniť podľa výsledkov volieb.

Minister Chovan sa dotkol aj politiky EU a prerozdeľovania finančných prostriedkov. Podľa neho poľnohospodárstvo nie je konkurencieschopné ak je podporované systémom, ktorý deformuje trh. Vyjadril presvedčenie, že príde k odstráneniu deformácii v prerozdeľovaní a všetci v tomto sektore budú podnikať na rovnakej báze. Dotkol sa aj obchodných reťazcov, ktoré od roku 2000, kedy nastúpili na náš trh, dramatickým spôsobom znížili nákupné ceny od slovenských producentov. Našim cieľom je, aby sa slovenské výrobky vrátili do obchodov. Minister víta, že už aj Rada ministrov v Bruseli sa začala problematikou obchodných reťazcov zaoberať.

Minister vyslovil presvedčenie, že rokovanie konferencie prispeje aj k formulovaniu konkrétnych progresívnych návrhov v prerokovávaných oblastiach a vytvorí sa priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch v oblasti cukrovarníctva všetkých zúčastnených štátov.


8. 4. 2010
Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR