Dočasná štátna pomoc pestovateľom cukrovej repy

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 19. augusta 2009 o poskytovaní dočasnej štátnej pomoci pre pestovateľov cukrovej repy.

Limit finančných prostriedkov na dočasnú štátnu pomoc: 4 203 210 EUR.

Zoznam pestovateľov cukrovej repy, ktorým možno poskytnúť dočasnú štátnu pomoc v roku 2010.

Sadzba na výpočet dotácie v roku 2010: 5,243 EUR/t.


Podľa § 2 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 347/2009 Z.z. o poskytovaní dočasnej štátnej pomoci pre pestovateľov cukrovej repy a na základe rozhodnutia ministra pôdohospodárstva číslo 754/2010 – 100 z 9. 3. 2010 o stanovení limitu finančných prostriedkov pri poskytovaní dočasnej štátnej pomoci pre pestovateľov cukrovej repy v roku 2010 sa dotácia bude vypočítavať na základe sadzby 5,243 EUR/t a množstva dodanej cukrovej repy do cukrovaru v hospodárskom roku 2009/2010 prepočítaného na 16% cukornatosť.


23. 3. 2010
Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Prílohy (dokumenty na stiahnutie):
Nariadenie vlády SR č. 347/2009 Z. z. (pdf, 137.44 Kb)
Zoznam pestovateľov (pdf, 40.08 Kb)