TISKOVÁ ZPRÁVA

Po hubenějších letech se společnosti
Cukrovary a lihovary TTD, a. s., začalo blýskat na lepší časy


Dne 23. března 2010 proběhla řádná Valná hromada společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a. s. Hlavním bodem programu byla prezentace dosaženého výsledku společnosti za uplynulé hospodářské období, tj. od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009.

Hodnocené období patřilo, podobně jako dvě předcházející, k těm náročnějším. Časově se totiž shodovalo s posledním rokem reformy trhu s cukrem v Evropské unii. Dnes již lze potvrdit, že společnost Cukrovary a lihovary TTD, a. s., přečkala těžké chvíle reformy bez ztráty své výrobní kvóty a naopak se jí podařilo významně posílit pozici ve střední a východní Evropě. V době, kdy některé cukrovarnické společnosti likvidovaly své cukrovary, společnost TTD významně investovala. Stala se jedním z průkopníků ve výrobě obnovitelných zdrojů energie a vybudovala v Dobrovici zcela nový lihovar pro výrobu bezvodého lihu. Na rozdíl od jiných odvětví se rovněž podařilo zachovat všechna pracovní místa.

V kampani 2008/09 společnost Cukrovary a lihovary TTD, a. s., vyrobila 212 tisíc tun krystalického cukru, tedy maximum, které jí dovoluje přidělené kvóta. Z tohoto množství bylo 82 tisíc tun zabaleno do drobných spotřebitelských balení. V lihovarech společnosti bylo vyrobeno 585 tisíc hektolitrů surového lihu, 435 tisíc hektolitrů bezvodého lihu určeného pro přimíchávání do automobilových benzinů a 130 tisíc hektolitrů jemného lihu.

Společnost Cukrovary a lihovary TTD, a. s., dosáhla v hodnoceném období celkového zisku po zdanění ve výši 249 milionů korun při tržbách 4,3 miliardy, což znamená oproti loňskému roku zlepšení o více než 110 %. Takto markantní zlepšení hospodářského výsledku bylo zapříčiněno především poklesem odvodu restrukturalizační dávky a také vlivem oslabení české koruny. Valná hromada zároveň rozhodla o vyplacení dividend ve výši 50 % z uvedeného zisku, což představuje v průměru 55 Kč na jednu akcii.

Společnost Cukrovary a lihovary TTD, a. s., je dnes největším českým producentem cukru a lihu. V pěti závodech ročně vyrobí z cukrové řepy zhruba 210 tisíc tun cukru (cukrovary v Dobrovici a v Českém Meziříčí), 800 tis. hl lihu (lihovar Dobrovice - bioethanol, lihovar Chrudim – jemný a technický líh). V Balicím centru Mělník se ročně zabalí do spotřebitelského balení více než 80 tis. tun cukru. Cukrová řepa jako základní surovina nejenom pro výrobu potraviny (cukr, líh), ale i nově i pro výrobu energie (bioethanol) je dodávána přibližně 410 pěstiteli z plochy 33 tis. ha.

24. 3. 2010

Autor: Jakub Hradiský
Zdroj: Cukrovary a lihovary TTD, a. s.