TISKOVÁ ZPRÁVA

Nový areál Železničního muzea Zlonice

Na svátek Svatého Jiří poprvé představí Klub Železničního muzea Zlonice veřejnosti nově budovaný areál, do kterého postupně stěhuje své sbírky.

V sobotu 24. dubna 2010 nabídne Klub Železničního muzea Zlonice první veřejnou prohlídku nově budovaného areálu. Jedná se o bývalé venkovské sídlo expremiéra Jana Malypetra vybudované v roce 1848 jeho tchánem a zakladatelem klobouckého cukrovaru, Kašparem Vopršalem, asi kilometr západně od zlonického nádraží.

V nových prostorách budou moci zájemci shlédnout prostory dokončované expozice zabezpečovacího zařízení, historické nákladní automobily i první přestěhovaná železniční vozidla. Současně proběhne v prostorách zlonické výtopny výstava lokomotiv a nákladních vozů z let 1897–1955. Prohlídku je možné uskutečnit od 9 do 15 hodin. „V letošním roce chceme našim příznivcům umožnit sledovat nejen exponáty, ale i samotný proces budování nového muzea. Loňský požár, ztráta hlavního finančního zdroje i tuhá zima však vykonaly své a práce jdou pomalu,“ přiznává člen výboru sdružení Jiří Hagenštoc. „Bude proto na každém zákazníkovi rozhodnout se, jakou individuální výši vstupného si sám určí jako přiměřenou.“

Záměr přestěhovat expozice do zákaznicky vyhovujících prostor vznikl v roce 2006. Jako vhodné a dostupné se ukázaly právě objekty v Lisovicích, které jsou součástí městyse Zlonice. Opravy budov probíhají od konce roku 2007. Hlavní budova je po výměně oken, před dokončením je depozitář lokomotiv a expozice zabezpečovacího zařízení. Na polovinu srpna je plánováno zprovoznění první části úzkorozchodné malodráhy s rozchodem 600 mm.

Poslední pravidelná prohlídka, dnes již neexistující expozice zabezpečovacího zařízení i postupně přemísťovaného depozitáře kolejových vozidel, proběhla 26. září 2009 u příležitosti ukončení 13. sezóny Železničního muzea Zlonice. K urychlení procesu přestěhování přispěly dlouhodobě nejasné vlastnické vztahy k budově výtopny vzniklé při převodu majetku Českých drah na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty.

22. 3. 2010

Zdroj: Klub Železničního muzea Zlonice