Byli zvoleni noví zástupci pěstitelů cukrovky z Čech

Na Valné hromadě byl ve čtvrtek 18. 3. 2010 v Bezně zvolen předsedou Svazu pěstitelů cukrovky Čech pro funkční období 2010 až 2012 Ing. Otakar Šašek (ZD Klapý), dosavadní místopředseda SPC Čech, který v této funkci nahradí ing. Zdeňka Joudala (nekandidoval).
Pro funkční období 2010 až 2011 bylo zvoleno také nové představenstvo SPC Čech. Tučným písmem jsou uvedeni místopředsedové, nově byl do této funkce zvolen Jan Bartoš (po O. Šaškovi):
Za obvod Mladá Boleslav:
Ing. Jan Bartoš (ZD Bukovno)
Ing. František Hrabě (SHR)
Ing. Václav Kašpárek (ZD Krásná Ves)

Za obvod Jičín:
Ing. Luboš Horník (ZD Podchlumí Dobrá Voda)
Ing. Miroslav Máslo (Agrom Třebouševes)

Za obvod Hradec Králové:
Ing. Vladimír Fröhlich (Uniagro Zaloňov)
Ing. Radek Němeček (SHR)
Ing. Monika Nebeská (ZD Všestary)

Za obvod Kolín:
Ing. Jiří Sobota (ZS Sloveč)
Ing. Lubomír Váňa (AGD Senice)

Za obvod Chrudim:
Ing. Václav Drahota (Agrikola Bylany)
Ing. Josef Mlateček (Agrospol Hostovice)

Za obvod Mělník:
Ing. Zbyněk Blažek (SHR V. Robek)
Miroslav Novák (Astur Straškov)
Ing. Zuzana Pavlíková-Šimonková (SHR Ing. J. Šimonek – Lobeč)


PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ČLENY PŘEDSTAVENSTVA:
František Hrabě – zástupce soukromého sektoru v okresu Mladá Boleslav, bývalý člen Řepařské komise, místopředseda OAK, obhospodařuje 700 ha, cukrovky 50 ha.
Miroslav Máslo – zástupce pěstitelů na Hořicku, předseda OAK Jičín, v podniku Agrom Třebnouševes obhospodařují 1 100 ha, intenzívní pěstování cukrovky na 250 ha.
Radek Němeček – zástupce soukromého zemědělství na Hradecku, bývalý člen Řepařské komise, zabývá se poradenstvím v oblasti výživy rostlin a hnojení na Hradecku, hospodaří na 450 ha, specializuje se na cukrovku – 150 ha (1/3 v osevním postupu).
Lubomír Váňa – předseda představenstva AGD Senice, a.s., zástupce pěstitelů na Nymbursku, místopředseda okresního zemědělského svazu, člen Řepařské komise, v podniku 1 200 ha, cukrovky 130 ha.
Zuzana Pavlíková-Šimonková – zástupkyně sektoru soukromého zemědělství na Mělnicku, členka představenstva Asociace majitelů hradů a zámků, v podniku 600 ha, cukrovky 72 ha.


Valná hromada potvrdila na další volební období ve funkcích i členy dozorčí rady:
Ing. Vlastimil Franc, předseda DR (ZEM Nový Bydžov – Zábědov)
Ing. Milan Bláha (Farmář Křovice)
Ing. Jaroslav Kořínek (Agro Chomutice)
Ing. Václav Cincibus (ZD Chýšť)
Ing. Petr Svoboda (Agrospol Hostovice)


Zvoleni byli také zástupci pěstitelů v Řepařské komisi TTD:
Ing. Evžen Moc, předseda ŘK (ZS Skalsko)
Ing. Otakar Šašek, předseda SPC Čech (ZS Klapý)
Ing. Vladimír Záveský (Agro Slatiny)
Ing. Lubomír Váňa (AGD Senice)
Ing. Milan Procházka, zástupce ASZ – není členem SPC Čech (SHR Žižice)
Ing. Jaroslav Vojtěch (Agro Jaroměř-Rožnov)
Ing. Vladimír Fröhlich, místopředseda SPC Čech (Uniagro Zaloňov)
Ing. Jan Bartoš, místopředseda SPC Čech (ZS Bukovno).


19. 3. 2010

Zdroj: SPC Čech