Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2010

Tradiční Cukrovarnicko-lihovarnická konference se bude konat 9. až 11. února 2010, tentokrát v hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou. Nové kongresové centrum v tomto hotelu, moderní svým vybavením i zařízením, přispěje jistě k příjemnému průběhu celého setkání.

Náplň letošní konference budou tvořit referáty zástupců Ministerstva zemědělství ČR (D. Froněk), Českomoravského cukrovarnického spolku (O. Reinbergr), Slovenského cukrovarnického spolku (D. Janíček) a Svazu lihovarů ČR. Nebude chybět ani přednáška zástupců SZIF (M. Šolcová) a tradiční informace o výsledcích kampaně 2009/10 (J. Gebler).
Řepařské problematiky se bude týkat přednáška J. Chocholy (Řepařský institut Semčice). Zajímavé referáty přednesou zahraniční účastníci - R. Dandár z Moldávie a I. Ščuckij z Ukrajiny. Ing. Šárka z VŠCHT Praha seznámí posluchače s možnostmi použití obrazové analýzy v řepařství a cukrovarnické technologii. O změnách ve vzdělávacím systému středních škol, konkrétně na pražské SPŠ potravinářské technologie v Podskalské ulici a o její dlouholeté historii promluví J. Koubová.
Z firem, účastnících se tohoto setkání cukrovarníků, lihovarníků a řepařů lze jmenovat: Ahlfit-Sulzer (čerpadla), Rataj (dopravní systémy), SD Engineering (fotovoltaické-solární panely), J. Crane Sigma (ucpávky, těsnění) aj. Hlavní součástí této konference budou referáty z jednotlivých závodů, resp. cukrovarnických společností. Na prvním místě je třeba uvést cukrovar Vrbátky, který oslavuje v letošním roce 140 let existence, dále pak informace ze společnosti TTD, která v letošním roce otevírá unikátní muzeum sdružující bohatou historii českého cukrovarnictví, řepařství, lihovarnictví a města Dobrovice. Muzeum vzniká v prostorách bývalého statku přilehlého k cukrovaru. Neudou chybět ani přednášky o zajímavých novinkách a výsledcích kampaně Moravskoslezských cukrovarů, a.s. – z Opavy a z Hrušovan, společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a.s. – z Dobrovice a Českého Meziříčí.

Nedílnou součástí setkání cukrovarníků, lihovarníků a řepařů jsou i oblíbené kulturní programy - prohlídky pamětihodností a exkurze do průmyslových závodů. V letošním roce byl, vzhledem k místu konání konference, vybrán závod Tokoz, a.s., tradiční výrobce zámků a kování, jehož počátky spadají již do 20. let minulého století. Firma se zabývá nejen známými visacími zámky, ale i moderními systémy pro zamykání automobilových dveří apod. Další zajímavostí, kterou účastníci konference navštíví, je Zelená Hora, poutní místo spojené se sv. Janem Nepomuckým. Tato unikátní stavba je dílo vynikajícího italského architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla a je zařazena do seznamu kulturních památek UNESCO. Poutní místo kolem kostela má půdorys deseticípé hvězdy a byl vystavěn nedaleko cisterciánského kláštera u Žďáru nad Sázavou (postaveno 1719 až 1722, dokončeno ale až 1769).

K tomu, aby z konference odjížděli všichni spokojeni, jistě – jako každý rok – přispěje i to, že je místem, kde mimo vlastního programu probíhají další četné diskuse a přátelské besedy účastníků.


8. 2. 2010

Autor: Jaroslav Gebler