Dovozní kvóty cukru pro chemický průmysl a k rafinaci

Dovozní kvóta na cukr pro chemický průmysl

Evropská komise připravuje nařízení umožňující bezcelní dovoz 400 tis. t cukru ze světového trhu, který by bylo možné v hospodářském roce 2010/11 využít v chemickém průmyslu. To pomůže zajistit dlouhodobé plánování dodávek surovin pro toto odvětví, jež rovněž tradičně používá cukr nepodléhající kvótám EU.


Dovozní kvóta pro rafinaci surového cukru

Přístup k surovému cukru určenému k rafinaci v rámci dovozních kvót CXL bude v roce 2009/10 rovněž snazší díky pozastavení požadavku na předkládání vývozních osvědčení z Brazílie, Austrálie a Kuby při dovozu z těchto zemí. Postačí osvědčení o původu.


28. 1. 2010