Komise EU navrhuje povolení vývozu 500 tis. t cukru

Přijetí dočasného opatření, platícího do 31. 7. 2010, které umožní vývoz dalších 500 tis. t cukru nepodléhajícího kvótám, navrhne dnes Evropská komise. Nařízení, které vychází z výjimečných podmínek na evropském i světovém trhu, bude plně v souladu s mezinárodními závazky EU. Je třeba to považovat za výjimečné opatření přijaté výlučně pro hospodářský rok 2009/10, pro rok 2010/11 se očekává vývozní limit opět ve výši 650 tis. t, jak je stanoveno v nařízení.

Produkce cukru je v současnosti nižší než spotřeba, zásoby cukru se zmenšují a ceny cukru na světových trzích dosahují rekordní výše, výrazně překračující tržní cenu cukru podléhajícího kvótám EU. Vliv na to mají mj. nepříznivé povětrnostní podmínky v Indii a v Brazílii. Naopak v důsledku dobré úrody v EU v roce 2009 bylo vyrobeno více cukru nepodléhajícího kvótám, než se očekávalo. Cena cukru podléhajícího kvótám se tak dále přibližovala nižší referenční ceně platné po reformě odvětví cukru, a to na rozdíl od trendu rostoucích cen cukru na světovém trhu. Reforma trhu s cukrem i restrukturalizace oboru cukrovka-cukr v EU tak zlepšila celkovou konkurenceschopnost výroby cukru v EU, protože nekonkurenceschopné producenty vedla k ukončení výroby. Tržní cena cukru v EU se snížila a cenová situace na světovém trhu umožňuje vývoz cukru vyrobeného v EU a nepodléhajícího kvótám. Vývozy je možné uskutečnit, aniž budou porušeny závazky EU v rámci WTO, týkající se subvencí. Komise proto rozhodla, že v zájmu dosažení strukturální rovnováhy na trhu s cukrem v EU po skončení restrukturalizačního období není třeba uplatnit konečné snížení kvót. Reformu lze považovat za úspěšně dokončenou.


28. 1. 2010