Směrnice schvalující použití neotamu jako sladidla
a látky zvýrazňující chuť a vůni


Směrnice 2009/163/ES doplňuje seznam povolených sladidel ve směrnici 94/35/ES o neotam a stanovuje limity pro jeho použití v jednotlivých potravinách. Členské státy zajistí účinnost nejpozději od 12. 10. 2010.

Směrnice 2009/163/ES ze dne 22. prosince 2009 mění směrnici 94/35/ES stanovující seznam a limity pro aplikaci náhradních sladidlech v potravinách, a sice doplněním neotamu s kódem E 961.
EFSA hodnotil bezpečnost neotamu jako sladidla a látky zvýrazňující chuť a vůni a vyjádřil své stanovisko dne 27. září 2007. Po zohlednění všech údajů o stabilitě, rozkladných produktech a toxikologii dospěl k závěru, že neotam nepředstavuje bezpečnostní riziko, pokud jde o jeho navržené použití, a stanovil přijatelnou denní dávku (ADI) 0–2 mg na kg tělesné hmotnosti na den. Kromě toho uvedl, že střízlivé odhady dietární expozice neotamu u dospělých i dětí ukazují, že je velmi nepravděpodobné, že by při navrhované úrovni použití mohla být překročena přijatelná denní dávka (EFSA-Q-2003-137).
V příloze směrnice 2009/163/ES je uveden seznam potravin, do nichž lze neotam přidávat a nejvyšší povolená množství v rozmezí 5–65 mg/kg v různých potravinách a nápojích, 185 mg/kg v doplňcích, 200 mg/kg v cukrovinkách bez přidaného cukru a 250 mg/kg ve žvýkačkách.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 12. října 2010.


6. 1. 2010

Autor: Ing. Irena Suková
Zdroj: Agronavigátor dle Úředního věstníku ES, L 344, 12.12.2009, s.37.