Reakce cukrovky na stanovištní rozdíly

Podle studie prováděné v rámci celé Evropy závisí výnosy cukrovky především na stanovištních podmínkách, odrůda hraje menší roli.

Výnosy cukrovky závisí z 80 % na stanovištních podmínkách, oproti tomu odrůda hraje podstatně menší roli. Podle průzkumů prováděných na 52 stanovištích v rámci celé Evropy sklidili zemědělci ve Středomoří z jednoho hektaru přibližně o 40 tun více než jejich kolegové v jiných oblastech. Jak zdůraznili vědci z KWS Saat AG a dvou výzkumných řepařských ústavů, kteří se podíleli na studii, rozdíly byly v první řadě způsobeny zavlažováním. Nejmenší stanovištní rozdíly s výnosy mezi 70 a 80 t/ha se projevily v severoevropských pěstitelských oblastech, největší byly zaznamenány ve východní Evropě, kde se pohybovaly mezi 50 a 90 t/ha. Cukernatost kolísala nejvíce na jihu kontinentu (14,5–18,6 %) a nejméně na severu (18,1–19,3 %). Na výnosově slabých stanovištích se projevily jen nepatrné odrůdové rozdíly.


6. 1. 2010

Autor: Dana Koubová
Zdroj: Agronavigátor dle Flur und Furche, 46, 2009, č. 200, s. 22.