Cukrovarnická kampaň 2009/10 končí

Cukrovarnická kampaň byla v České republice ukončena ve většině závodů do konce roku 2009: v Prosenici 19. 12., v Litovli okolo 20. 12., ve Vrbátkách 24. 12., v Dobrovici 27. 12. a v Českém Meziříčí 28. 12. 2009. V lednu 2010 ukončily jako poslední kampaň cukrovary v Opavě (3. 1.) a Hrušovanech (plánuje závěr kampaně 9. 1. 2010).

Zpracováno bylo více než 2 580 tis. t cukrové řepy, celková zpracovatelská kapacita v České republice přesáhla 35,8 tis. t. První zahájil práci již tradičně cukrovar v Opavě (15. 9. 2009), ostatní cukrovary pak během následujících 17 dnů, takže na začátku října již byly v provozu všechny cukrovary. Před kampaní se cukrovary soustředily více na ekologii a lepší údržbu než na zvyšování zpracovatelské kapacity, vzhledem ke stanoveným výrobním kvótám.

Sklízená řepa měla dobrou technologickou jakost, i když cukernatost byla nižší. Suché počasí na počátku kampaně příznivě ovlivnilo nízký obsah příměsí v dodávkách cukrovky. Situace se změnila v říjnu a listopadu, kdy s nárůstem srážek rostl i podíl nečistot. Organický podíl v příměsích se však výrazně lišil podle jednotlivých dodavatelů, resp. rajonů, i podle aktuálního počasí při sklizni.

Lze konstatovat, že prakticky ve všech závodech byla dosažena vysoká kvalita cukru – barva dosahovala hodnot ~20 IU, celkové nerozpustné látky byly na velice nízké úrovni (4–6 mg). I když byla kvalita řepy nižší, než v minulých letech, republiková výrobní kvóta cukru (372,5 tis. t) byla více než naplněna. Na Moravě se cukernatost řepy pohybovala kolem 17,5 %, v Čechách kolem 18,0 %.

Již druhým rokem probíhala v Moravskoslezských cukrovarech (Hrušovany nad Jevišovkou) výroba biocukru z rakouské ekologicky pěstované cukrovky.


5. 1. 2010

J. Gebler, VUC Praha, a.s.