Potenciál produkce etanolu je v EU větší než u bionafty

Na konferenci „1st and 2nd Generation Biofules and Agricultural Commodity Markets“ o první a druhé generaci biopaliv se diskutovalo o podmínkách zvýšení produkce biopaliv v EU do budoucna.

Podle názoru Richarda Whitlocka z Frontier Agriculture daleko větší potenciál do budoucna v sobě skrývá výroba bioetanolu, a to i přesto, že bionafta v roce 2008 tvořila celých 79 % z celkového objemu biopaliv vyrobených v Evropské unii.
„V letošním roce bylo poprvé vyprodukováno 20 milionů tun řepky, ale pokud to srovnáme s objemem produkce sacharidových plodin, jedná se o relativně malé množství“, prohlásil a připomněl, že produkce pšenice v EU dosáhla objemu okolo 135 mil. t, cukrovky 110 mil. t a kukuřice s ječmenem dohromady 60 mil. tun.
Produkce etanolu by se mohla v budoucnu zvýšit v řádu 37 až 51 bilionů litrů díky kombinaci zlepšení technologie výroby a využití dosud nevyužité zemědělské půdy včetně set-aside. Naproti tomu produkce bionafty by mohla narůst na pouhých 6,7 bilionů litrů a při celkovém predikovaném objemu výroby biopaliv v množství 55 bilionů litrů by se měla podílet na naplňování v EU přijatých cílových hodnot jen malou měrou.
Ohromný potenciál v sobě skrývají země bývalého Sovětského svazu, kde došlo od roku 1960 k 20% propadu celkové výměry osevních ploch.
Whitlock však upozornil na nutnost kontinuální politické stability a masivního zlepšení infrastruktury k zajištění dosatečného množství vstupních surovin, zejména ve východní Evropě.
Vysoké ceny zrna v období 2007/08 způsobily zpomalení růstu produkce etanolu v EU. Mnoho projektů na výstavbu lihovarů bylo zrušeno nebo pozastaveno, zejména když se k vysokým cenám vstupů ještě přidružila finanční krize. Pierre-Henri Dietz, tržní analytik Sucden, na konferenci uvedl, že produkce etanolu v EU by měla ročně narůstat o 36 % (rok 2009 a 2010) a v roce 2011 by měla překročit hranici 6 mil. m3.


27. 11. 2009

Zdroj: Agronavigátor dle Agra Europe, 2009, č.2383, s. M/1 a M/2.