Výroba bioetanolu ve Velké Británii

Z roční produkce 14 milionů tun pšenice bude v letošním roce ve Velké Británii zpracováno na výrobu etanolu 19 %.

Dvě továrny na výrobu bioetanolu Ensus a Hull by podle předpokladů měly v letošním roce zpracovat 19 % celkové sklizně pšenice v této zemi, což odpovídá 2,3 milionu tun z celkových 14 milionů tun ročně sklizené úrody.

Vedoucí představitel Národní unie zemědělců (NFU) prohlásil, že kromě etanolu zvvýchozí suroviny - pšenice – po zpracování v továrnách Ensus a Hull vznikne navíc 350 000 tun krmiva pro hospodářská zvířata. Celkové investice v obou výrobních kapacitách jsou projektovány v řádu přibližně 800 milionů GBP (543 milionů EUR). Etanol vyrobený v továrně Ensus distribuuje společnost Shell, zatímco etanol z firmy Hull společnost BP.


15. 10. 2009

Zdroj: Agronavigátor dle: www.biofuels-news.com