SRS: Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 18
za období 31. 8. až 27. 9. 2009


1. Počasí

Sledované období bylo většinou slunečné, teplotně nadprůměrné a s minimem srážek; místy foukal výsušný vítr. V závěru měsíce byly zaznamenány slabé srážky, silné ranní rosy a výskyty mlh. Noční a ranní teploty se pohybovaly v rozmezí 6–18 °C, nejnižší teploty 3–5 °C byly hlášeny 6.-7. 9. v západních Čechách; denní maxima dosahovala až 28 °C (např. Kladno).


2. Výskyt škodlivých organismů a poruch

Absence dešťových srážek se místy projevila na pozvolném a nevyrovnaném vzcházení ozimů a na tvorbě drobnějších bulev cukrovky; podesychání porostů slunečnic bylo hlášeno v severních Čechách.


CUKROVKA (RF 39-47)

V porostech trpících nedostatkem vody se tvořily drobnější bulvy. Vnější listy byly zežloutlé a postupně odumíraly např. v okresech Kladno, Hradec Králové (Krátonohy, Mžany).
Silné výskyty skvrnatičky řepné (Cercospora beticola) byly zaznamenány na většině porostů v okresech na jižní Moravě; lokálně střední výskyty byly zjištěny v okrese Přerov.
Lokálně střední až silné výskyty padlí řepy (Erysiphe betae) byly zjištěny v okrese Přerov; ojedinělý výskyt byl sledován v okrese Jičín (Miletín).
Jednotlivé výskyty rzivosti řepy (Uromyces betae) byly pozorovány v okrese Jičín (Miletín).
Lokálně silné výskyty svilušky chmelové (Tetranychus urticae) byly zjištěny v okrese Prostějov.
Lokálně silnější výskyty plevelných řep (Weed beet) byly zjištěny v okresech Přerov, Opava (Oldřišov) a Olomouc.
Plošné, lokálně až silné zaplevelení zejména merlíky (Chenopodium spp.), laskavci (Amaranthus spp.), rdesny (Polygonum spp.), pcháči (Cirsium spp.) bylo hlášeno v okresech Opava (Darkovičky), Přerov, Olomouc, Nový Jičín a Šumperk.

5. 10. 2009

Zdroj: SRS