SRS: Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 17
za období 10. až 30. 8. 2009


CUKROVKA (RF 39-49)

Lokálně silné poškození porostů krupobitím bylo zaznamenáno v okrese Olomouc (Nedvězí). Výrazný nedostatek vláhy se projevil v okrese Kladno (uvadající a odumírající zejména spodní listy); v půdě se tvořily hluboké trhliny.
Lokálně střední výskyty skvrnatičky řepné (Cercospora beticola) byly zjištěny v okresech Přerov (Drahotuše) a Opava.
K nárůstu intenzity výskytu padlí řepy (Erysiphe betae) došlo v okresech Kladno, Opava a Přerov.
První výskyt větevnatky řepné (Ramularia beticola) byl pozorován v okrese Kladno.
Ohniskově bylo u některých porostů zaznamenáváno poškození slimáky (Limacidae) např. v okresech Karviná a Opava.
Lokálně silnější výskyty plevelných řep (Weed beet) byly zjištěny v okrese Přerov (Brodek u Přerova, Rokytnice, Sušice, Loučka, Jezernice); ohniskově silnější výskyty byly zaznamenány v okrese Opava, především na zanedbaných pozemcích; lokálně střední výskyty byly sledovány v okrese Olomouc.
Až plošné zaplevelení hlavně merlíkem (Chenopodium spp.) a laskavcem (Amaranthus spp.) bylo zaznamenáno v okresech Semily, Přerov a Olomouc. Lokálně silné zaplevelení ježatkou kuří nohou (Echinochloa crus-galli) bylo zaznamenáno v okrese Louny. Ojedinělý výskyt mračňáku Theophrastova (Abutilon theophrasti) byl sledován v okrese Jičín (Kacákova Lhota, Bílsko u Hořic); silné ohniskové zaplevelení pcháčem osetem (Cirsium arvense) a merlíkem (Chenopodium spp.) bylo pozorováno v okresech Hradec Králové (Nové Město, Písek). Lokální zaplevelení merlíkovitými (Chenopodiaceae) a trávovitými plevely (Poaceae) bylo hlášeno v okrese Chrudim.

KRMNÁ ŘEPA

Další, v uvedené lokalitě první výskyty skvrnatičky řepné (Cercospora beticola) byly zjištěny u drobných pěstitelů v okrese Náchod (Jasenná, Šestajovice); silný výskyt na neošetřeném porostu byl zaznamenán v okrese Brno-venkov (Popovice); střední výskyt byl zjištěn v okrese Žďár nad Sázavou (Dolní Bobrová).


2. 9. 2009

Zdroj: SRS