Nové biopalivo E95

Palivo E95 je směs bioetanolu obsahující min. 92,2 % (m/m) ethanolu a vyšších nasycených alkoholů s komplexní aditivací.

Palivo Ethanol E95 je s úspěchem používáno především ve Švédsku v rámci nahrazování fosilních paliv alternativními palivy z obnovitelných zdrojů. Z publikovaných výsledků vlivu paliva Ethanol E95 na emise motoru Scania, který je aktuálně vyráběn a tomuto palivu přizpůsoben, je zřejmé výrazné snížení všech typů emisí a možnost splnění současných požadavků EURO 4 i budoucích požadavků EURO 5.

Aby mohly vznětové motory spalovat palivo s obsahem ethanolu musí být provedena malá úprava vstřikovacího čerpadla a trysek umožňujících zvětšit vstřikovanou dávku paliva. Ethanolová směs vyžaduje poměrně velký přídavek přísady, která je schopna podstatně zlepšit schopnost vznícení, protože ethanol je proti vznícení ještě odolnější než benzin. Přidáním konverze velkého oktanového čísla ethanolu na dostatečně velké cetanové číslo, takže takto aditivované palivo má v motoru přijatelnou schopnost vznícení a přijatelně krátkou prodlevu vznícení.

Ve Stockholmu již více než 18 let přepravují cestující v hromadné dopravě autobusy Scania na etanolový pohon. Od počátku devadesátých let minulého století vyrobila Scania asi 1 000 vozidel, jejichž pohonná hmota je etanol obohacený o aditivum zlepšující startování. Firma vyvíjela své etanolové motory po několik desetiletí (zejména ve spolupráci s městskou hromadnou dopravou ve Stockholmu – SL), aby napomohla postupnému přechodu na alternativní paliva i u městských autobusů. V současné době používají alternativní palivo v 25 % autobusů provozovaných ve švédské metropoli a značně tak kleslo zatížení životního prostředí a znečištění ovzduší. Tato vyzkoušená a osvědčená technologie nečiní provoz komplikovanějším a zároveň napomáhá chránit životní prostředí této severské země.


Bioetanolový závod v Dobrovici, který je provozován společností Agroetanol TTD, a. s., je vůbec prvním průmyslovým lihovarem na výrobu bezvodého kvasného lihu (bioetanolu) v České republice. Výroba bioetanolu byla zahájena v říjnu 2006. Od ledna 2009 Agroetanol TTD, a. s., dodává jako první výrobce ve střední a východní Evropě na český trh biopalivo E85. Roční výrobní kapacita lihovaru, která je téměř milion hektolitrů, činí z tohoto závodu největší průmyslový lihovar v České republice.

Bioetanol je v lihovaru vyráběn z cukerných šťáv, které jsou získávány extrakcí z cukrové řepy, která je dodávána jak pro výrobu cukru, tak i lihu zhruba 450 pěstiteli z celkové plochy 32 tis. ha. Výroba bioethanolu z cukrové řepy je ve společnosti potvrzena získaným certifikátem ČSN EN ISO 9001:2001. Společnost Agroetanol TTD, a. s., jako první průmyslový výrobce získala certifikát od Ústavu paliv a maziv, a. s., na výrobu E85.11. 9. 2009
Zdroj: Cukrovary a lihovary TTD a.s.