Obrat ve věci lihovaru v Trmicích

Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl, že povolení ke zkušebnímu provozu lihovaru společnosti PLP je stále platné. Lihovar totiž v květnu žádal stavební úřad v Trmicích o povolení zkušebního provozu do 16. října 2009. Stavební úřad mu však povolení vydal pouze do konce července. Podle krajského úřadu neexistovaly zákonné důvody, aby byla lihovaru doba pro zkušební provoz krácena, a proto povolení platí až do 16. října. Vedoucí stavebního úřadu v Trmicích Martin Sommer k tomu sdělil, že rozhodli na základě doporučení Inspekce životního prostředí. Inspekce životního prostředí však není pro stavební úřad dotčený orgán, jak krajský úřad konstatoval.

Rozhodnutí úřadu Ústeckého kraje nabylo právní moci, protože společnost PLP se jako jediný účastník řízení vzdala práva na odvolání. Skutečností, že žádal o delší dobu zkušebního provozu, také lihovar zdůvodňoval to, že v srpnu neukončil provoz. Nyní má čas odzkoušet další možnosti, jak upravit zařízení, aby nezatěžoval okolí zápachem.

Pokuty milion a osm set tisíc korun, které v srpnu trmický stavební úřad společnosti za neoprávněné užívání stavby uložil, by měly být neplatné, protože lihovar pokračoval v činnosti legálně. Společnost se proti pokutám odvolala, krajský úřad Ústeckého kraje se jimi však zatím nezabýval, protože od trmického úřadu nedostal potřebnou dokumentaci. Pokutu čtyřicet tisíc korun dostal osobně i ředitel Mgr. Pavel Nohava za to, že neumožnil trmickému stavebnímu úřadu kontrolu stavby. Krajský úřad by měl rozhodnout i o žádosti lihovaru na změnu stavebního úřadu. Společnost PLP považuje trmickou radnici i stavební úřad za podjaté a žádá, aby o věci rozhodoval jiný stavební úřad. Tím je ze zákona právě krajský úřad. A ten by tak, až v polovině října platnost povolení ke zkušebnímu provozu lihovaru vyprší, ve věci dále rozhodoval.  


1. 9. 2009

Viz také Ekolist.cz: Trmický lihovar může vyrábět až do poloviny října, rozhodl kraj