SRS: Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 16
za období 27. 7. až 9. 8. 2009


CUKROVKA (RF 39-47)

V okrese Přerov (Jezernice, Brodek) byly na některých porostech zjištěny symptomy výskytu rizománie (choroba způsobená virem žluté nekrotické žilkovitosti řepy [Beet necrotic yellow vein virus – BNYVV]).
Střední výskyt skvrnatičky řepné (Cercospora beticola) byl sledován v okrese Litoměřice (Dušníky).
Ojedinělé poškození housenkami můrovitých (Noctuidae) bylo pozorováno v okrese Karviná.
Ohniskově bylo zaznamenáváno poškození slimáky< (Limacidae) zejména v okresech Karviná a Opava.
V okrese Přerov bylo zjištěno u některých porostů až plošné zaplevelení (merlíky [Chenopodium spp.], laskavce [Amaranthus spp.], rdesna [Polygonum spp.] ad.). Střední výskyt mračňáku Theophrastova (Abutilon theophrasti) byl pozorován v okrese Mladá Boleslav (Horní Stakory).
Lokálně silnější výskyty plevelných řep (Weed beet) byly zjištěny v okrese Přerov (Brodek u Přerova, Rokytnice, Sušice, Loučka, Jezernice); ohniskově silnější výskyty byly zaznamenávány v okrese Opava, především na zanedbaných pozemcích; střední výskyty byly pozorovány v okrese Olomouc (Paseka, Hněvotín); likvidace byla provedena v okrese Bruntál.

KRMNÁ ŘEPA

Lokálně střední výskyt padlí řepy (Erysiphe betae) byl zjištěn u drobných pěstitelů v okrese Hodonín (Věteřov, Strážnice, Blatnice).
Výskyt skvrnatičky řepné (Cercospora beticola) byl zaznamenán v celém okrese Semily.

POČASÍ

V uplynulém období bylo převážně jasno až polojasno, a velmi teplo. Noční a ranní teploty se pohybovaly v širokém rozmezí 7–18 °C. Denní maxima dosahovala až tropických 35 °C. V odpoledních a večerních hodinách se v některých dnech tvořila velká oblačnost, byly zaznamenány lokální bouřky a krupobití, místy spadlo velké množství přívalových srážek (Pardubice [Lipoltice, Litošice] až 75 mm).

ZÁVĚR

Téměř ve všech sledovaných plodinách došlo k dalšímu poškození porostů v důsledku přívalových dešťů a krupobití.
Vlivem vlhkého počasí byly zjišťovány vyšší výskyty slimáků (Limacidae), a plzáků (Arionidae). Nadále trval silný infekční tlak houbových chorob ve sledovaných plodinách.
Důležité je rovněž upozornit na narůstající počet silně zaplevelených ploch zejména cukrovek (převládají merlíky [Chenopodium spp.]).

12. 8. 2009

Zdroj: SRS