SRS: Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 14
za období 29. 6. až 12. 7. 2009


CUKROVKA (RF 43-47)

Nevyrovnané a lokálně až silně podmáčené porosty byly hlášeny v okrese Karviná. K lokálnímu poškození krupobitím došlo v okresech Opava a Olomouc.

Laboratorně ověřený výskyt skvrnatičky řepné (Cercospora beticola) byl zaznamenán v okrese Opava (Opava-Kateřinky) během poslední dekády června; jednalo se o netypickou lokalitu (časný výsev, cukrovka po cukrovce). Další výskyty byly laboratorně potvrzeny v okresech Brno-venkov (30. 6. Blažovice), Znojmo (7. 7. Tasovice), Olomouc (1. 7. Senice na Hané), Přerov (8. 7. Radvanice) anbsp;Opava (8. 7. Opava-Předměstí); lze předpokládat výskyty na dalších lokalitách.

Lokálně silnější výskyty plevelných řep (Weed beet) byly sledovány v okrese Přerov (Brodek u Přerova); zvýšené výskyty byly ohniskově zaznamenávány na některých lokalitách v okrese Opava. Ohniskově silnější zaplevelení porostů především merlíky (Chenopodium spp.), laskavci (Amaranthus spp.), rdesny (Polygonum spp.) bylo pozorováno v okrese Přerov.


KRMNÁ ŘEPA

Další výskyt skvrnatičky řepné (Cercospora beticola) byl zaznamenán na listech v okrese Uherské Hradiště (6. 7 Zlámanec).


26. 7. 2009

Zdroj: SRS