Polysacharidy V: mezinárodní konference

Česká společnost chemická a Ústav chemie a technologie sacharidů VŠCHT Praha pořádají ve dnech 11. až 13. listopadu 2009 mezinárodní konferenci Polysacharidy V. Akce se uskuteční na Novotného lávce 5, Praha 1 a na programu budou následující tématické okruhy:

– produkce polysacharidů a jejich derivátů,
– charakterizace a analýzy polysacharidů z přírodních zdrojů,
– fyziologické účinky polysacharidů,
– biodegradabilní plasty na bázi polysacharidů.


Přehled přednášek a posterů
Více informací najdete na: www.polysaccharides.csch.cz/index.html

Sborníky z předchozích ročníků konference:
Polysacharidy IV: sborník příspěvků (2008)
Polysacharidy III: sborník příspěvků (2007)


8. 7. 2009