Z meznárodního setkání sběratelů cukru

12. Mezinárodního setkání sběratelů baleného cukru pořádaného Klubem sběratelů baleného cukru ČR a Městskou částí Praha 8 proběhlo v Praze v sobotu 6. června 2009 v kulturním domě Krakov. Na výstavě se podílel i Ústav chemie a technologie sacharidů pražské VŠCHT, zastoupený prof. Zdeňkem Bubníkem. Zúčastnilo se 80 sběratelů, z toho 60 českých a 20 zahraničních ze dvanácti evropských zemí. S doprovodem se setkání aktivně zúčastnilo přes 140 osob. Burza byla doplněna výstavou balených cukrů, historických obalů cukru, předmětů se vztahem k historii výroby cukru a dalších sběratelských specialit. Odpoledne byla výstava i burza zpřístupněna veřejnosti.

24. 6. 2009
Zdeněk BubníkPohled do hlavního sálu při výměnách


Panel VŠCHT (Bubník)
Speciality na výstavě


Homolky předsedající země EU (Bubník, VŠCHT)
Předsálí kulturního domu Krakov (výstavní prostor)


Speciality na výstavě