SVAZ LIHOVARŮ ČR

THE UNION OF ETHANOL PRODUCERS OF THE CZECH REPUBLIC


Představenstvo (Board of Directors):
Předseda (Chairman): Ing. Oldřich Reinbergr
Místopředseda (Vice-Chairman): Ing. Martin Kubů
Člen predstavenstva (Member of the Board): Ing. Martin Kolář, Ph.D.
                                                                Ing. Libor Rychtář


Výkonný ředitel (Executive Director): JUDr. Josef Pojer

Adresa (Address):
Lužná 591/4,  160 00 Praha 6,  CZ
Tel., fax: +420 / 235 350 743
E-mail: sekretariat@cmcs.cz


Členové (Members):
Tereos TTD, a. s. (lihovary Dobrovice, Kojetín a Chrudim)
Ethanol Energy, a. s. (lihovar Vrdy)
Asociace lihovarů ČR (zemědělské lihovary)