VÝROBA CUKRU V EVROPĚ

Pramen: F. O. Licht.

  Země Výroba
cukru
2008/2009
(tis. t)
v sur. c.
Výroba
cukru
2007/2008
(tis. t)
v sur. c.
Výroba
cukru
2006/2007
(tis. t)
v sur. c.
Výnos
cukru
2007/2008
(t/ha)
v sur. c.
Výnos
cukru
2006/2007
(t/ha)
v sur. c.
Sklizňová
plocha
cukrovky
2007/2008
(tis. ha)
Sklizňová
plocha
cukrovky
2006/2007
(tis. ha)
  Belgie 711 956 930 11,26 12,06 85 83
  Bulharsko 0 7 3 2,50 3,00 2 1
  Česká republika* 451 (415) 385 (353) 511 (470) 8,16 9,13 50 56
  Dánsko 432 413 408 10,88 9,71 40 42
  Finsko 75 110 141 6,52 5,88 23 24
  Francie 3 598 3 910 3 814 15,22 12,96 300 300
  Irsko 0 0 0 0 0 0 0
  Itálie 587 729 714 8,06 7,78 89 92
  Litva 98 136 105 5,39 5,67 18 18
  Lotyšsko 0 0 47 5,00 4,90 10 10
  Maďarsko 68 248 379 6,87 8,24 38 46
  Německo 3 595 4 295 3 606 10,85 10,08 350 353
  Nizozemsko 935 963 957 11,77 11,53 84 83
  Polsko 1 413 2 102 1 873 7,69 7,92 232 236
  Portugalsko 0 15 34 12 4 3 4
  Rakousko 402 412 443 10,47 11,36 43 39
  Rumunsko 114 87 129 3,75 4,16 32 31
  Řecko 109 85 184 7,79 6,34 14 29
  Slovensko 105 158 224 7,00 9,29 20 24
  Slovinsko 0 0 65 9,29 0 7
  Španělsko 587 783 1 122 11,01 10,87 77 104
  Švédsko 355 385 341 9,11 7,75 38 44
  Velká Británie 1 304 1 141 1 258 11,50 11,46 103 110
  EVROPSKÁ UNIE 14 939 17 320 17 288 10,57 10,01 1 651 1 736
  Albánie 4 4 5 2,00 2,50 2 2
  Bělorusko 556 501 457 3,72 4,30 97 109
  Chorvatsko 155 220 228 13,00 11,43 20 23
  Makedonie 9 9 9 9,00 9,00 1 1
  Moldavsko 144 80 161 3,90 4,74 29 34
  Rusko 3 840 3 397 3 549 3,36 3,54 1 066 1 003
  Srbsko 320 489 506 6,66 6,77 80 75
  Švýcarsko 273 270 201 13,42 10,37 19 19
  Turecko 1 957 2 061 1 966 6,26 6,03 330 329
  Ukrajina 1 712 2 022 2 837 3,52 3,48 525 815
  EVROPA CELKEM 23 909 26 373 27 207 6 93 6,60 3 820 4 146
* V závorce jsou doplněny oficiální údaje o výrobě bílého cukru ze statistiky MZe ČR.


Cukerní reforma a její dopady na EU
Pramen: ČMCS

  Parametr Rok 2005/2006 Rok 2008/2009 Změna – Index (%)
  Sklizňová plocha (ha) 2 134 448 1 350 000 – 34
  Výroba cukru (t) 20 322 709 12 000 000 – 40
  Počet cukrovarů 183 104 – 43
  Počet pěstitelů 285 558 150 000 – 47


Cukerní reforma a produkční kvóta EU
Pramen: ČMCS

Produkční kvóta EU před reformou:    17 554 453 t
Nákup dodatečné kvóty (2006/07–2007/08):    1 012 620 t
Krácení kvóty (2006/07–2009/10):    5 773 000 t
Produkční kvóta (leden 2009):    12 794 073 t


Cukerní kvóta v EU před reformou a po reformě
Pramen: SPC, CIBE

  Země Kvóta
před
reformou
(t)
Podíl
na kvótě EU
před reform.
(%)
Dodatečně
přidělená
kvóta
(t)
Odevzdaná
kvóta

(t)
Kvóta
2008/2009

(t)
Podíl
na kvótě EU
po reformě
(%)
Změna
podílu
na kvótě EU
(%)
Změna
kvóty

(%)
  Francie 3 288 747 19,3 352 695 683 655 2 956 786 22,8 +3,5 –10,1
  Německo 3 416 896 20,0 238 560 757 200 2 898 256 22,3 +2,3 –15,2
  Polsko 1 671 926 9,8 100 551 366 869 1 405 608 10,8 +1,0 –15,9
  Velká Británie 1 138 627 6,7 82 847 165 000 1 056 474 8,1 +1,4 –7,2
  Nizozemsko 864 560 5,1 66 875 126 457 804 978 6,2 +1,1 –6,9
  10 380 756 60,8 840 528 2 099 181 9 122 103 70,3 +9,5 –12,1
  Španělsko 996 961 5,8 0 366 375 630 586 4,9 –0,9 –36,7
  Belgie 819 812 4,8 62 489 206 066 676 235 5,2 +0,4 –17,5
  Česká republika 454 862 2,7 20 070 102 473 372 459 2,9 +0,2 –18,1
  Dánsko 420 746 2,5 31 720 80 083 372 383 2,9 +0,4 –11,5
  Rakousko 387 326 2,3 18 486 54 785 351 027 2,7 +0,4 –9,4
  Švédsko 368 262 2,2 17 722 92 798 293 186 2,3 +0,1 –20,4
  Itálie 1 557 443 9,1 0 1 049 064 508 379 3,9 –5,2 –67,4
  5 005 412 29,3 150 487 1 951 644 3 204 255 24,7 –4,6 –36,0
  Maďarsko 401 684 2,4 5 000 301 264 105 420 0,8 –1,6 –73,8
  Řecko 317 502 1,9 0 158 800 158 702 1,2 –0,7 –50,0
  Slovensko 207 432 1,2 8 605 103 717 112 320 0,9 –0,3 –45,9
  Irsko 199 260 1,2 0 199 260 0 0,0 –1,2 –100,0
  Finsko 146 087 0,9 0 65 088 80 999 0,6 –0,3 –44,6
  Portugalsko 69 718 0,4 0 69 718 0 0,0 –0,4 –100,0
  Litva 103 010 0,6 8 000 21 838 89 172 0,7 +0,1 –13,4
  Lotyšsko 66 505 0,4 0 66 505 0 0,0 –0,4 –100,0
  Slovinsko 52 973 0,3 0 52 973 0 0,0 –0,3 –100,0
  Rumunsko 109 164 0,6     104 689 0,8 +0,2 –4,1
  Bulharsko 4 752 0,0     0 0,0 0 –100
  1 678 087 9,8 21 605 1 039 163 651 302 5,0 –4,8 –61,2
  EVROPSKÁ UNIE 17 064 255 100,0 1 012 620 5 089 988 12 977 659 100,0 0,0 –23,9
Pozn.: Údaje v posledních dvou sloupcích jsme orientačně dopočetli z předchozích.Pokles kvóty v EU během reformy
   hlavní stránka     redakce     z historie     pro autory     ceník inzerce     předplatné     web-adresář     2008     2009     2010     2011     2012